Видавництво Каравела

     Видавництво "Каравела" працює на книговидавничому ринку України понад 20 років. Спеціалізується на виданні підручників і навчальних посібників для ВНЗ з соціально-гуманітарних, економічних, природничих та технічних наук (історія, соціологія, політологія, філософія, педагогіка, психологія, право, екологія, хімія, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка, електротехніка, електроніка, економіка, менеджмент та ін.). Нашими Авторами створені оригінальні за змістом, структурою, дизайном, подачею матеріалу сучасні навчальні видання з використанням повного комплексу основних методів навчання: словесного і наочного, теоретичного і практичного. Усі наші видання відповідають чинним стандартам вищої освіти і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України або Вченої ради ВНЗ III-IY рівня акредитації.