ПРО НАС

         Видавництво "Каравела" працює на книговидавничому ринку України понад 25 років.

        Спеціалізується на виданні підручників і навчальних посібників для ВНЗ з соціально-гуманітарних, економічних, природничих та технічних наук (історія, соціологія, політологія, філософія, педагогіка, психологія, право, екологія, хімія, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка, електротехніка, електроніка, економіка, менеджмент та ін.).

      Нашими Авторами створені оригінальні за змістом, структурою, дизайном, подачею матеріалу сучасні навчальні видання з використанням повного комплексу основних методів навчання: словесного і наочного, теоретичного і практичного.

       Усі наші видання відповідають чинним стандартам вищої освіти і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України або Вченої ради ВНЗ III-IY рівня акредитації.

    Мережа збуту охоплює як обласний, так і районний рівень. Наші видання можна знайти в бібіотеках ВНЗ усіх рівнів акредитації в усіх куточках України.

Порядок подання рукописів для прийняття рішення про видання

Для розгляду авторської пропозиції і прийняття рішення про видання книги необхідно надати таку інформацію:

1. Повну назву підручника, анотацію, зміст, назву відповідної навчальної

дисципліни, рекомендацію «До друку» Вченої Ради профільного ВНЗ.

2. Приблизну кількість символів, графіків, формул, таблиць, площу ілюстрацій та

засоби їх створення в електронному варіанті.

3. Обгрунтування доцільності видання книги (з оглядом новизни, інноваційності

навчальної дисципліни та актуальності видання, існуючої ринкової незадоволеної

потреби з переліком кафедр ВНЗ, де є зацікавленість у такому виданні).

4. Адресу, контактні телефони, e-mail тощо.

5. Рецензії, позитивні відгуки на запропонований рукопис.

Після прийняття позитивного рішення для забезпечення видавничого

етапу необхідно:

1. Попередньо узгодити з видавництвом параметри електронного варіанта

відповідно до видавничих стандартів.

2. Підписати авторський договір (ліцензію на право тиражування і

розповсюдження), визначити джерела фінансування видання.

3. Передати роздрук рукопису разом з електронним варіантом до видавництва.

 Переваги співпраці з видавництвом «Каравела»

1. Досвід видання підручників та посібників фахівцями видавництва з 1981 року.

2. Охоплення всього видавничого циклу, від видання книги – до розповсюдження через власну мережу збуту.

3. Фахове літературне редагування та коректура.

4. Якісне видавничо-поліграфічне виконання, у т.ч. малих накладів – на власному цифровому і офсетному обладнанні.

5. Видання книг як за кошти автора, так і за кошти видавництва, гнучкі умови співпраці, індивідуальний підхід до кожного автора.

Авторські примірники і обов’язкова розсилка, присвоєння УДК, ББК, ISBN тощо.