СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. СОЦІОЛОГІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ.Виберіть підкатегорію


History of Ukraine. Навч. посібник. Рек. МОН України. /Алексєєв Ю.М./ 224 с. т. 2022 р.

History of Ukraine. Навч. посібник. Рек. МОН України. /Алексєєв Ю.М./ 224 с. т. 2022 р.

     Ця книга – спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси..

250 грн.

Інтелектуальна власність та авторське право: Навч. посіб. для студ. ВНЗ /І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна, Д.В. Буряк та ін./ 204 с. т. 2023 р.

Інтелектуальна власність та авторське право: Навч. посіб. для студ. ВНЗ /І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна, Д.В. Буряк та ін./ 204 с. т. 2023 р.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних стандартів у викладанні правових дисциплін...

230 грн.

Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рек. ВР. /Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І./ 264 с. т. 2023 р.

Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рек. ВР. /Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І./ 264 с. т. 2023 р.

     У посібнику у вигляді схем подано матеріал, необхідний для вивчення дисциплін «..

295 грн.

Історія культури США : навч.-метод. посіб. Рек. ВР. (В5, збільш. формат). 	Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І. Київ : Каравела, 2024. 226 с.

Історія культури США : навч.-метод. посіб. Рек. ВР. (В5, збільш. формат). Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І. Київ : Каравела, 2024. 226 с.

     У посібнику подано теоретичний і фактологічний матеріал, потрібний для вивчення..

610 грн.

Історія України. Навч. пос. 8-ме видання, виправл. і доповнене (Рек. МОН України) (періодизація по 2019 р.)	Світлична В.В. 408 с. 2022 р. т.

Історія України. Навч. пос. 8-ме видання, виправл. і доповнене (Рек. МОН України) (періодизація по 2019 р.) Світлична В.В. 408 с. 2022 р. т.

        Огляд історії України подано з позицій сучасної концепції вітчизняної іс..

440 грн.

Випробування кризою. Одіссея подолання. – Вид 3-є, доп. – К., Каравела, 2023 р. / Титаренко Т.М./ 248 с.

Випробування кризою. Одіссея подолання. – Вид 3-є, доп. – К., Каравела, 2023 р. / Титаренко Т.М./ 248 с.

Книгу адресовано читачам, які переживають складний життєвий період і намагаються ..

280 грн.

Всесвітня історія (повний курс). Підручник. Затвер. МОНУ	Голованов С.О. К.: Каравела, 2023р. — 296 с. Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Всесвітня історія (повний курс). Підручник. Затвер. МОНУ Голованов С.О. К.: Каравела, 2023р. — 296 с. Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Всесвітня історіяГолованов С.О.Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2023 р. — 296 с.Формат 60х84/16...

330 грн.

Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій. Навч. пос. Рек. ВР КНУ ім. Т. Шевченка /Упоряд. А.О. Петренко-Лисак, В.В.Чепак. 308 с. 2023 р.
Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія. Навч. посібник. 2-ге вид. Реком. МОН України	"Долинська Л.В., Співак Л.М."248 с. 2023 р. т. обкл.

Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія. Навч. посібник. 2-ге вид. Реком. МОН України "Долинська Л.В., Співак Л.М."248 с. 2023 р. т. обкл.

Навчальний посібник "Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія" розрахований передусім на викладачів..

280 грн.

Екскурсологія : підручник. За заг. ред. доктора юридичних наук, професора, В.О. Негодченка. Київ : Каравела, 2023. 370 с.

Екскурсологія : підручник. За заг. ред. доктора юридичних наук, професора, В.О. Негодченка. Київ : Каравела, 2023. 370 с.

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання екскурсійного обслуговування. Висвітлено..

400 грн.

Етнопсихологія. Навч. пос. Рек. МОНУ	"Савицька О.В., Співак Л.М." 264 с. тв. об. 2023 р.

Етнопсихологія. Навч. пос. Рек. МОНУ "Савицька О.В., Співак Л.М." 264 с. тв. об. 2023 р.

ЕтнопсихологіяСавицька О.В., Співак Л.М.Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2023. — 264 с.Формат 60..

295 грн.

Загальна психологія. Підручник. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. 464 с. т. обкл. 2023 р.

Загальна психологія. Підручник. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. 464 с. т. обкл. 2023 р.

     У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних ..

460 грн.

Загальна психологія: Практикум. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України	Волошина В.В., Долинська Л.В. т.о. 280 с. 2023 р.

Загальна психологія: Практикум. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України Волошина В.В., Долинська Л.В. т.о. 280 с. 2023 р.

Практикум призначений для ґрунтовного оволодіння навчальним курсом «Загальна психологія», який читає..

310 грн.

Загальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Рек. МОНУ	Долинська Л.В. та ін. 640 с. тв. обкл. 2023 р.

Загальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Рек. МОНУ Долинська Л.В. та ін. 640 с. тв. обкл. 2023 р.

Дане видання є першою хрестоматією з загальної психології, укладеною в Україні. її основою є дослідж..

580 грн.

Культура і влада: Навчальний посібник. Оборський Г.О. та ін. 148 с. т. 2023 р.

Культура і влада: Навчальний посібник. Оборський Г.О. та ін. 148 с. т. 2023 р.

            Політична культура належить до гуманітарного виміру політи..

200 грн.

Логіка: Навч. посіб. 4-те вид.	Мозгова Н.Г. 248 с. т. 2023 р.

Логіка: Навч. посіб. 4-те вид. Мозгова Н.Г. 248 с. т. 2023 р.

У стислому та систематичному, дидактично витриманому вигляді навчальний посібник розкриває зміст осн..

280 грн.

Математика для соціологів. Навч. посібник. Рек. ВР КНУ ім. Т.Шевченка. НОВИНКА!	Сидоров М.В.-С. 420 с. т. 2023 р.

Математика для соціологів. Навч. посібник. Рек. ВР КНУ ім. Т.Шевченка. НОВИНКА! Сидоров М.В.-С. 420 с. т. 2023 р.

             Навчальний посібник для студентів вищих закладів осв..

450 грн.

Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч. посіб. 2-е вид.	Лукашевич М. П., Туленков М. В. 296 с. т. 2023 р.
Метафізика: проблеми, принципи, поняття. Лекційний курс. Рек. ВР. /Автор В.І. Гусєв/ 332 с. т. 2023 р.

Метафізика: проблеми, принципи, поняття. Лекційний курс. Рек. ВР. /Автор В.І. Гусєв/ 332 с. т. 2023 р.

      Пропонований лекційний курс є навчальним посібником з такої важливої для філос..

360 грн.

Механізми державного регулювання системи стоматологічної допомоги населенню в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Вид-во “Каравелла”, 2023. 208 с.

Механізми державного регулювання системи стоматологічної допомоги населенню в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Вид-во “Каравелла”, 2023. 208 с.

У монографії обґрунтувано теоретико-методичні засади формування механізмів державного регулювання с..

330 грн.

Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність. Підручник	Оборський Г.О., Чістякова І.М. та ін. 232 с. т. 2023 р.

Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність. Підручник Оборський Г.О., Чістякова І.М. та ін. 232 с. т. 2023 р.

Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський..

270 грн.

Нефікційна проза: посібник для вищих навчальних закладів. Колошук Н. Г. Київ: Каравела, 2023 р. 368 с. т. обкл.

Нефікційна проза: посібник для вищих навчальних закладів. Колошук Н. Г. Київ: Каравела, 2023 р. 368 с. т. обкл.

У посібнику подано матеріал до навчального курсу «Література факту», розробленого для студентів-маг..

365 грн.

Нові стандарти українського письма : навч. посібн. / Малюга Н., Городецька В./ Київ : Видавництво «Каравела», 2023 р. 152 с. Кольорова.

Нові стандарти українського письма : навч. посібн. / Малюга Н., Городецька В./ Київ : Видавництво «Каравела», 2023 р. 152 с. Кольорова.

  Змістове наповнення посібника, що забезпечує засвоєння змінених кодифікованих правописних нор..

330 грн.

Основи психоконсультації та психокорекції. Навч. посібник. Рекоменд. ВР НПУ ім. М.П. Драгоманова	Мельничук О.Б. 390 с. т. 2023 р.

Основи психоконсультації та психокорекції. Навч. посібник. Рекоменд. ВР НПУ ім. М.П. Драгоманова Мельничук О.Б. 390 с. т. 2023 р.

     Теоретичні та прикладні аспекти психоконсультації та психокорекції є важливою ск..

390 грн.

Педагогіка: інтерактивний контент. Михалюк А.М. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2023 р 245 с. (Ч/б)

Педагогіка: інтерактивний контент. Михалюк А.М. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2023 р 245 с. (Ч/б)

 Навчально-методичний посібник укладено відповідно до чинної навчальної програми дисципілини ..

280 грн.

Педагогіка: інтерактивний контент. Михалюк А.М. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2023 р 245 с. Повнокольорова книга.

Педагогіка: інтерактивний контент. Михалюк А.М. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2023 р 245 с. Повнокольорова книга.

 Навчально-методичний посібник укладено відповідно до чинної навчальної програми дисципілини ..

480 грн.

Політичний оксюморон Консервативної революції 1920–1930-их рр. (Praeteritis futura evocat.) : монографія. (ч\б) 272 с. т. 2023 р.
Правові норми журналістики України: навч. посіб. / З. В. Галаджун, М.В. Колеснікова. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2023 р. 248 с. тв. обкл.

Правові норми журналістики України: навч. посіб. / З. В. Галаджун, М.В. Колеснікова. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2023 р. 248 с. тв. обкл.

Правові норми журналістики України: навч. посіб. / З. В. Галаджун, М.В. Колеснікова. Київ: Вида..

280 грн.

Практикум із соціальної психології: Навч. посібн. Рек. МОНУ Зелінська Т.М. та ін. 232 с. т. 2023 р.

Практикум із соціальної психології: Навч. посібн. Рек. МОНУ Зелінська Т.М. та ін. 232 с. т. 2023 р.

          Практикум із соціальної психології: Навч. посібн. Рек. МОНУ Зелін..

270 грн.

Психологічна діагностика. Навч. посібник. Рек. МОН України. Мельничук О.Б. 316 с. т. 2023 р.

Психологічна діагностика. Навч. посібник. Рек. МОН України. Мельничук О.Б. 316 с. т. 2023 р.

Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні проблеми психоло-гічної діагностики. Посібник пр..

350 грн.

Психологічна служба в системі освіти : практикум / О. В. Строяновська. — К. : Каравела, 2023 р. — 176 с. т. обкл.

Психологічна служба в системі освіти : практикум / О. В. Строяновська. — К. : Каравела, 2023 р. — 176 с. т. обкл.

 Навчально-методичний посібник розроблений для практичних психологів в системі освіти. Практику..

255 грн.

Психологічний словник-довідник. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України	Приходько Ю.О., Юрченко В.І. 418 с. т. 2023 р.

Психологічний словник-довідник. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України Приходько Ю.О., Юрченко В.І. 418 с. т. 2023 р.

  У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної псих..

450 грн.

Психологія девіантної поведінки Автор: Максимова Н.Ю. Кількість сторінок: 520 c.

Психологія девіантної поведінки Автор: Максимова Н.Ю. Кількість сторінок: 520 c.

           У посібнику розкриваються психологічна сутність, причини та..

250 грн.

Психологія конфлікту. Навч. посібник. Реком. МОН України. "Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П." 304 с. т. 2023 р.

Психологія конфлікту. Навч. посібник. Реком. МОН України. "Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П." 304 с. т. 2023 р.

Посібник підготовлений відповідно до розробленої одним із авторів програми курсу "Психологія конфлік..

335 грн.

Психологія людини з обмеженими можливостями Автор: Бочелюк В.Й. Кількість сторінок: 320 с.

Психологія людини з обмеженими можливостями Автор: Бочелюк В.Й. Кількість сторінок: 320 с.

          Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з..

480 грн.

Релігієзнавство. Навч.посібник. Рек. ВР. 272 с. т. 2023 р.

Релігієзнавство. Навч.посібник. Рек. ВР. 272 с. т. 2023 р.

         У навчальному посібнику у вигляді текстового матеріалу, схем і та..

305 грн.

Релігієзнавство. Навч.посібник. Рек. ВР. 272 с. т. 2023 р. Кольорова книга.

Релігієзнавство. Навч.посібник. Рек. ВР. 272 с. т. 2023 р. Кольорова книга.

         У навчальному посібнику у вигляді текстового матеріалу, схем і та..

580 грн.

Системний підхід в управлінні соціальними організаціями: Підручник. Туленков М. В. – Київ : Каравела, 2023 р. – 508 с. тв. обкл.

Системний підхід в управлінні соціальними організаціями: Підручник. Туленков М. В. – Київ : Каравела, 2023 р. – 508 с. тв. обкл.

У виданні докладно аналізуються генеза і концептуальна еволюція системного світогляду, історичні ета..

520 грн.

Соціальна психологія: Практикум. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України	Ставицька С.О., Волошина В.В. 320 с. т. 2023 р.

Соціальна психологія: Практикум. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України Ставицька С.О., Волошина В.В. 320 с. т. 2023 р.

Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання. Він містить три модулі, ..

350 грн.

Соціальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Схвалено НМР НПУ ім. М.П. Драгоманова. С.О.Ставицька, Д.Д. Отич та ін. 330 с. т. 2023 р.
Соціологічні та політологічні студії: підручник для студентів вищих закладів освіти. Рек. ВР КДПУ. 	За редакцією професора А. С. Лобанової. 520 с. т. 2023 р.

Соціологічні та політологічні студії: підручник для студентів вищих закладів освіти. Рек. ВР КДПУ. За редакцією професора А. С. Лобанової. 520 с. т. 2023 р.

    Підручник містить базові теоретичні положення соціології та політології як складових і..

550 грн.

Соціологія виховання: Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Лукашевич М.П. Лукашевич О.М., Шандор Ф.Ф. Київ. 2023 р. 244 с. т/м обкл.

Соціологія виховання: Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Лукашевич М.П. Лукашевич О.М., Шандор Ф.Ф. Київ. 2023 р. 244 с. т/м обкл.

Підручник підготовлений відповідно до державного стандарту підготовки спеціалістів та магістрів з с..

280 грн.

Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. К.: «Каравела», 2022. 302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./

Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. К.: «Каравела», 2022. 302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./

Навчально-методичний посібник є путівником у професійну соціологію як для студентів, що пов’язали св..

340 грн.

Сучасні соціальні теорії управління: Навч. посібник. Туленков М. В.– К.: Каравела, 2023 р. –508 с. тв. обкл.

Сучасні соціальні теорії управління: Навч. посібник. Туленков М. В.– К.: Каравела, 2023 р. –508 с. тв. обкл.

3апропонований посібник є узагальненою науково-методичною працею, де в рамках системного підходу вис..

520 грн.

Теорія систем і системний аналіз у соціології: Підручник. Туленков М.В. 596 с. т. 2023 р.

Теорія систем і системний аналіз у соціології: Підручник. Туленков М.В. 596 с. т. 2023 р.

Туленков М.В.  Теорія систем і ситемний аналіз у соціології: підручник. – Київ : Каравела, 202..

560 грн.

Українська мова професійного спілкування. Навч. пос. Рек. МОН України 	"Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич" 352 с. т. 2023 р.

Українська мова професійного спілкування. Навч. пос. Рек. МОН України "Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич" 352 с. т. 2023 р.

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує..

350 грн.

Український правопис. Схвалено Колегією МОН України (протокол № 10/4-13 від 24 листопада 2018 р.) 288 с. т. 2023 р.

Український правопис. Схвалено Колегією МОН України (протокол № 10/4-13 від 24 листопада 2018 р.) 288 с. т. 2023 р.

Український правопис. Схвалено Колегією МОН України (протокол № 10/4-13 від 24 листопада 2018 р.) ..

310 грн.

Філософія. Хрестоматія. Навч. посібник. Рек. МОН України. Волинка Г.І. та ін. 464 с. т. 2023 р.

Філософія. Хрестоматія. Навч. посібник. Рек. МОН України. Волинка Г.І. та ін. 464 с. т. 2023 р.

Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи: ХрестоматіяАндрущенко В.П., Волинка Г.І., Мозгов..

490 грн.

Показано з 1 по 82 із 82 (1 сторінок)