ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Виберіть підкатегорію

Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні: проблеми теорії та практики: Монограф. 	Обушна Н. І.

Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні: проблеми теорії та практики: Монограф. Обушна Н. І.

У монографії знайшло відображення комплексної проблеми, пов᾿язаної із формуванням інституціональних..

500 грн.

Інформаційні системи в менеджменті. Підручн. Затв. МОНУ. Новак В.О. та ін.

Інформаційні системи в менеджменті. Підручн. Затв. МОНУ. Новак В.О. та ін.

Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо запровадження модульно-рейтингових техноло..

530 грн.

Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. 2-ге видання, доповне і перероблене К. Каравела, 2024. 212 с.

Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. 2-ге видання, доповне і перероблене К. Каравела, 2024. 212 с.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів в..

250 грн.

Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз. Навч. пос. 3-тє вид., стереотипне. Тарасюк Г.М.

Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз. Навч. пос. 3-тє вид., стереотипне. Тарасюк Г.М.

В навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питання розробки, обґру..

310 грн.

Бухгалтерський облік в галузях націо-нального господарства: Навч. пос. П.Л. Сук

Бухгалтерський облік в галузях націо-нального господарства: Навч. пос. П.Л. Сук

Навчальний посібник присвячений веденню бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господар..

400 грн.

Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах. Навч. посібн. Рек. МОНУ. Вербило О.Ф., Камінська Т.Г.

Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах. Навч. посібн. Рек. МОНУ. Вербило О.Ф., Камінська Т.Г.

    Розглядається організація та методика ведення бухгалтерського обліку з врахуванням ви..

390 грн.

Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Реком. МОН України. НОВИНКА! 	"Плиса В.Й., Плиса З.П."

Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Реком. МОН України. НОВИНКА! "Плиса В.Й., Плиса З.П."

     Бухгалтерський облік: навч. посібник. 3-тє вид, випр. і доп. – К: Каравела, 201..

520 грн.

Господарсько-правове адміністрування: Навчальний посібник. /Грищук А.М., Кохан М.О./ Київ: Каравела, 2023. 375 с.

Господарсько-правове адміністрування: Навчальний посібник. /Грищук А.М., Кохан М.О./ Київ: Каравела, 2023. 375 с.

       У навчальному посібнику висвітлено правові засади адміністрування діяльно..

405 грн.

Гроші та кредит: теорія і практика. Навч. посібник. 4-те вид. Реком. МОН України. Коваленко Д.І.

Гроші та кредит: теорія і практика. Навч. посібник. 4-те вид. Реком. МОН України. Коваленко Д.І.

   У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких ка..

390 грн.

Економіка енергетики. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського. 	Скловська Е.Г., Сердюк Б.Н.

Економіка енергетики. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського. Скловська Е.Г., Сердюк Б.Н.

У підручнику розглянуто основи економіки підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України...

520 грн.

Економіка підприємства. Навч. посібник. 3-тє вид. Рек. МОНУ	Мацибора В.І.

Економіка підприємства. Навч. посібник. 3-тє вид. Рек. МОНУ Мацибора В.І.

    У навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні та практичні питання функ..

280 грн.

Економіка сільського господарства. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОНУ 	Збарський В.К., Мацибора В.І.

Економіка сільського господарства. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОНУ Збарський В.К., Мацибора В.І.

У посібнику висвітлено основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства та його ..

280 грн.

Звітність підприємства. Підручник. 2-ге вид. Затв. МОНУ 	Лень В.С., Гливенко В.В.

Звітність підприємства. Підручник. 2-ге вид. Затв. МОНУ Лень В.С., Гливенко В.В.

Звітність підприємства. Підручник. 2-ге вид. Затв. МОНУ . Лень В.С., Гливенко В.В. тверда обкл.,&nbs..

500 грн.

Кадрове діловодство. Навч. посібник. НОВИНКА! (Готується до друку)	Кулаковська Л.П. та ін.

Кадрове діловодство. Навч. посібник. НОВИНКА! (Готується до друку) Кулаковська Л.П. та ін.

У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрово..

290 грн.

Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: Монографія. 	Сук Л.К., Сук П.Л., Нестеренко С.С.	т	296	2018	220,00

Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: Монографія. Сук Л.К., Сук П.Л., Нестеренко С.С. т 296 2018 220,00

Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: Монографія. Сук Л.К., Сук П.Л., Нестере..

330 грн.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ : навч. посіб. / За заг. ред. В.С. Білозубенкa. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2023. 632 с.
Мікроекономіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України	Рудий М.М.

Мікроекономіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України Рудий М.М.

У посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економіки на мікрорівні. До кожної т..

390 грн.

Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, – 424 с. /

Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, – 424 с. /

    У навчальному посібнику висвітлюються питання сучасного макроекономічного розвитку на..

250 грн.

Макроекономіка Харкянен Л.В. Навчальний посібник. — К.: Каравела, 248 с.

Макроекономіка Харкянен Л.В. Навчальний посібник. — К.: Каравела, 248 с.

Курс “Макроекономіка” є одним з основних курсів у процесі підготовки різних спеціалістів економічног..

230 грн.

Митна справа + СD (практикум). Навч. пос. Реком. МОН України. Босак А.О., Маслак О.О. 320 стор.

Митна справа + СD (практикум). Навч. пос. Реком. МОН України. Босак А.О., Маслак О.О. 320 стор.

       Навчальний посібник-практикум побудований з урахуванням положень нового ..

350 грн.

Моделювання зовнішньої стійкості економіки України. Монографія. О.В.Баженова

Моделювання зовнішньої стійкості економіки України. Монографія. О.В.Баженова

                У монографії наведено концептуальні засади д..

420 грн.

Науково-методичні проблеми оціночної діяльності. Монографія. За заг.ред., В.В.Немченко

Науково-методичні проблеми оціночної діяльності. Монографія. За заг.ред., В.В.Немченко

         В колективній монографії кафедри обліку та аудиту Одеської націона..

250 грн.

Національна економіка. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ". Круш П.В. та ін.

Національна економіка. Підручник. Затверджено ВР НТУУ "КПІ". Круш П.В. та ін.

    Цей підручник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки у с..

520 грн.

Облік і аудит у страхових організаціях. Навч. Посібник. НОВИНКА!  	Лень В.С., Сидоренко О.О.

Облік і аудит у страхових організаціях. Навч. Посібник. НОВИНКА! Лень В.С., Сидоренко О.О.

              Посібник розраховано для підготовки студентів, слух..

460 грн.

Облік і аудит. Вступ до фаху. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України	Лень В.С., Нехай В.А.

Облік і аудит. Вступ до фаху. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України Лень В.С., Нехай В.А.

У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з і..

300 грн.

Облік у бюджетних установах. Навч. Посібник. НОВИНКА! 	За ред. В.С. Лень

Облік у бюджетних установах. Навч. Посібник. НОВИНКА! За ред. В.С. Лень

У навчальному посібнику викладені особливості бухгалтерського обліку і звітності установ і організа..

580 грн.

Облік, аналіз та аудит ЗЕД. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України. Маслак О.О., Жежуха В.Й. м/т. 400 с.	2022 р.

Облік, аналіз та аудит ЗЕД. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України. Маслак О.О., Жежуха В.Й. м/т. 400 с. 2022 р.

        У навчальному посібнику розглядається сутність та порядок здійснення об..

280 грн.

Організація бухгалтерського обліку. Підручник. Затв МОНУ	Сук Л.К., Сук П.Л.

Організація бухгалтерського обліку. Підручник. Затв МОНУ Сук Л.К., Сук П.Л.

У підручнику розглянуто загальні питання організації бухгалтерського обліку, а саме: основи організа..

605 грн.

Організація виробництва. Навч. посібник. Рек. МОНУ	Круш П.В. та ін.

Організація виробництва. Навч. посібник. Рек. МОНУ Круш П.В. та ін.

        У підручнику висвітлені питання організації виробничого процесу в часі т..

530 грн.

Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях) Стасишен М.С., Піча Ю.В.

Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях) Стасишен М.С., Піча Ю.В.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методологічні основи дисциплін з аудиту відповід..

200 грн.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ. Підручник для студентів педагогічних закладів вищої освіти. За редакцією доктора соціологічних наук професора А. С. Лобанової

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ. Підручник для студентів педагогічних закладів вищої освіти. За редакцією доктора соціологічних наук професора А. С. Лобанової

Основи економічних знань : підручник для студентів педагогічних закладів вищої освіти / за ред. пр..

420 грн.

Основи економічної теорії. Підручник. Затв. МОН України 	Круш П.В. та ін.	тв. обкл. ст. 448.	2019 р.

Основи економічної теорії. Підручник. Затв. МОН України Круш П.В. та ін. тв. обкл. ст. 448. 2019 р.

Пропонований навчальний посібник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки..

455 грн.

Політекономія. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України 	Орехівський Г.А.

Політекономія. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України Орехівський Г.А.

     Навчальний посібник містить короткий лекційний курс сучасної політекономії, вклю..

430 грн.

Регіональна економіка. Навч. пос. 2-ге вид. Рек. МОН України	Збарський В.К., Мацибора В.І.

Регіональна економіка. Навч. пос. 2-ге вид. Рек. МОН України Збарський В.К., Мацибора В.І.

           У посібнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти регі..

280 грн.

Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ : проблеми теорії та практики : монографія. НОВИНКА! С.В. Селіванов, Н.І. Обушна, С.К. Хаджирадєва
Стратегічний аналіз. Навч. пос. 2-ге вид. Рек. МОНУ 	"Сич Є.М., Стасишен М.С."

Стратегічний аналіз. Навч. пос. 2-ге вид. Рек. МОНУ "Сич Є.М., Стасишен М.С."

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму дисципліни “Стратегічний аналіз” з розподіл..

305 грн.

Стратегічний менеджмент. Навч. пос. Рек. МОНУ	Ігнатьєва І.А.

Стратегічний менеджмент. Навч. пос. Рек. МОНУ Ігнатьєва І.А.

Підручник детально розкриває навчальний матеріал програми нормативних професійно-орієнтованих дисцип..

455 грн.

Страхування. Підручник. Затв. МОН України. НОВИНКА! 	Плиса В.Й.

Страхування. Підручник. Затв. МОН України. НОВИНКА! Плиса В.Й.

У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, ..

480 грн.

Сучасні теорії менеджменту. Навч. пос. 2-ге вид. Рек. МОНУ. Туленков М.В.	т	304	2018	230,00

Сучасні теорії менеджменту. Навч. пос. 2-ге вид. Рек. МОНУ. Туленков М.В. т 304 2018 230,00

Пропонований посібник присвячений аналізу концептуальних засад сучасного менеджменту і є першою в Ук..

280 грн.

Управління витратами. Навч. посібник. 2-ге вид. Рек. МОН України	Данилко В.К.

Управління витратами. Навч. посібник. 2-ге вид. Рек. МОН України Данилко В.К.

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов’язані з дослідження..

250 грн.

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ. Навчальний посібник. Наталія Корчак, Наталія Обушна. Київ: Вид-во “Каравелла”, 2022.

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ. Навчальний посібник. Наталія Корчак, Наталія Обушна. Київ: Вид-во “Каравелла”, 2022.

У навчальному посібнику систематизовано наукові знання з методології управління проєктами і про..

355 грн.

Управління проектами. Навч. посібник. Рек. МОН України	Тарасюк Г.М.

Управління проектами. Навч. посібник. Рек. МОН України Тарасюк Г.М.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Управління проектами». В посібнику р..

330 грн.

Показано з 1 по 47 із 47 (1 сторінок)