• Бухгалтерський облік в галузях національного господарства: Навч. пос. П.Л. Сук. 368 с. т. 2023 р.

Навчальний посібник присвячений веденню бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, будівництва, торгівлі, автомобільного транспорту. Головна увага в ньому звернута на особливості відображення господарських операцій в окремих галузях економічної діяльності, формування витрат, доходів, фінансових результатів, калькулювання собівартості продукції, виконаних робіт і наданих послуг. З метою наочності, полегшення сприйняття та засвоєння навчального матеріалу видання містить числові приклади, рисунки, таблиці. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної і заочної форм навчання, може бути використаний аспірантами, слухачами інститутів післядипломної освіти, бухгалтерами, фінансистами, аудиторами та іншими спеціалістами економічного профілю. 

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................... ........6

Як користуватися посібником............................................................. ........8

Змістовний модуль 1. Бухгалтерський облік у сільському

господарстві і будівництві......................................................................... .........10

Тема 1. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції

рослинництва........................................................................................... ............10

1.1. Особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на

організацію бухгалтерського обліку......................................................... ........10

1.2. Синтетичний облік витрат....................................................... ...........12

1.3. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

допоміжних виробництв.....................................................................................16

1.4. Об’єкти обліку в рослинництві...........................................................24

1.5. Аналітичний і синтетичний облік у рослинництві............................27

1.6. Номенклатура і зміст статей витрат рослинництва...........................32

1.7. Облік витрат у незавершеному виробництві, розподілених та

інших витрат у рослинництві.............................................................................35

1.8. Калькулювання собівартості продукції рослинництва....... ............39

Контрольні запитання.................................................................................51

Тема 2. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції

тваринництва...........................................................................................................52

2.1. Облік витрат у тваринництві...............................................................52

2.2. Калькулювання собівартості продукції тваринництва.....................65

Контрольні запитання.................................................................................82

Тема 3. Облік біологічних активів і сільськогосподарської продукції..83

3.1. Облік довгострокових біологічних активів.......................................83

3.2. Облік тварин.........................................................................................92

3.3. Первинний облік сільськогосподарської продукції........................107

3.4. Синтетичний та аналітичний облік

сільськогосподарської продукції.....................................................................114

3.5. Списання зіпсованої сільськогосподарської продукції..................120

3.6. Оцінка та облік кормів.......................................................................124

3.7. Облік і калькулювання переробки давальницької сировини.........126

3.8. Облік доходів і результатів діяльності в сільському

господарстві.......................................................................................................131

Контрольні запитання...............................................................................136

3

Тема 4. Бухгалтерський облік у будівництві..........................................137

4.1. Особливості будівельного виробництва, що впливають на

організацію бухгалтерського обліку...............................................................137

4.2. Договірні відносини у капітальному будівництві..........................138

4.3. Склад і класифікація витрат будівельного підприємства..............141

4.4. Формування доходів і витрат за будівельним контрактом............147

4.5. Облік прямих виробничих витрат....................................................157

4.6. Облік загальновиробничих витрат...................................................160

4.7. Облік тимчасових будівель і споруд................................................162

4.8. Облік розрахунків із замовниками...................................................164

4.9. Облік будівництва у замовника........................................................167

Контрольні запитання...............................................................................168

Питання для семінарських занять по змістовному

модулю 1................................................................................................................169

Задачі для контролю знань студентів по змістовному модулю 1.........170

Тестові запитання......................................................................................172

Змістовний модуль 2. Бухгалтерський обліку у торгівлі та на

автотранспортних підприємствах....................................................................176

Тема 5. Облік товарів та їх реалізації......................................................176

5.1. Особливості торговельної діяльності, що впливають на

організацію обліку................................................................................................176

5.2. Облік товарів.......................................................................................186

5.3. Облік реалізації в підприємствах роздрібної

торгівлі...............................................................................................................200

5.4. Облік реалізації в підприємствах оптової

торгівлі...............................................................................................................208

Контрольні запитання...............................................................................222

Тема 6. Облік комісійної торгівлі, витрат, доходів і фінансових

результатів у торгівлі........................................................................................223

6.1. Облік операцій у комісійній торгівлі...............................................223

6.2. Особливості бухгалтерського обліку в інтернет-торгівлі.............227

6.3. Облік витрат, доходів і фінансових результатів у торгівлі............230

6.4. Бухгалтерський облік на підприємствах громадського

харчування.........................................................................................................238

Контрольні запитання...............................................................................245

Тема 7. Облік автотранспортних засобів, внутрішніх і міжнародних

перевезень пасажирів і вантажів.....................................................................246

4

7.1. Особливості діяльності автотранспортних підприємств, що

впливають на організацію обліку.......................................................... ..........246

7.2. Облік автотранспортних засобів............................................ ..........247

7.3. Внутрішні перевезення пасажирів і вантажів....................... ..........251

7.4. Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.................... ...........255

Контрольні запитання...................................................................... .........258

Тема 8. Облік витрат, доходів і фінансових результатів на

автотранспортних підприємствах....................................................................259

8.1. Використання подорожніх листів і товарно-транспортних

накладних................................................................................................ ...........259

8.2. Облік витрат автотранспортних підприємств....................... ..........263

8.3. Калькулювання собівартості автотранспортних робіт і послуг.. ..268

8.4. Облік доходів і фінансових результатів........................................ ..270

Контрольні запитання........................................................................... ....273

Питання для семінарських занять по змістовному

модулю 2........................................................................................ ....................274

Задачі для контролю знань студентів по змістовному модулю 2.........276

Тестові запитання......................................................................................278

Література..................................................................................................284

Додаток 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій..... ...........286

Додаток 2. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання

собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських

підприємств.................................................................................. ......300

Додаток 3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів..........................................................................................................317

Додаток 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи................................................................................................. .....331

Додаток 5. Методичнi рекомендацiї з формування собiвартостi будiвельномонтажних робіт…………........................................................................ .......336

Додаток 6. Методичнi рекомендацiї з формування складу витрат та порядку

їх планування в торговельнiй дiяльностi.........................................................346

Додаток 7. Методичні рекомендацiї з формування собiвартостi перевезень

(робiт, послуг) на транспортi……....................................................... ............358

5

ВСТУП

Ведення фінансового обліку ґрунтується на суворому дотр

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Бухгалтерський облік в галузях національного господарства: Навч. пос. П.Л. Сук. 368 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 400 грн.


Рекомендовані товари

Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Реком. МОН України. Плиса В.Й.,  Плиса З.П. 560 с. т. 2023 р.

Бухгалтерський облік. Навч. посібник. Реком. МОН України. Плиса В.Й., Плиса З.П. 560 с. т. 2023 р.

     Бухгалтерський облік: навч. посібник. 3-тє вид, випр. і доп. – К: Каравела, 201..

520 грн.

Організація бухгалтерського обліку. Підручник. Затв МОНУ	Сук Л.К., Сук П.Л.	624 с. т. 2023 р.

Організація бухгалтерського обліку. Підручник. Затв МОНУ Сук Л.К., Сук П.Л. 624 с. т. 2023 р.

У підручнику розглянуто загальні питання організації бухгалтерського обліку, а саме: основи організа..

605 грн.

Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях) Стасишен М.С., Піча Ю.В.

Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях) Стасишен М.С., Піча Ю.В.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методологічні основи дисциплін з аудиту відповід..

200 грн.

Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах. Навч. посібн. Рек. МОНУ. Вербило О.Ф., Камінська Т.Г. 360 с. т. 2023 р.

Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах. Навч. посібн. Рек. МОНУ. Вербило О.Ф., Камінська Т.Г. 360 с. т. 2023 р.

    Розглядається організація та методика ведення бухгалтерського обліку з врахуванням ви..

390 грн.

Бухгалтерський облік в галузях національного господарства: Навч. пос. П.Л. Сук. 368 с. т. 2023 р.