• Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах. Навч. посібн. Рек. МОНУ. Вербило О.Ф., Камінська Т.Г. 360 с. т. 2023 р.

    Розглядається організація та методика ведення бухгалтерського обліку з врахуванням виробничої та комерційної діяльності промислових підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, будівельних організацій з освоєння капітальних інвестицій аграрних формувань та обслуговуючих ланок АПВ. Висвітлюється методологія обліку витрат на здійснення діяльності окремих видів аграрного сервісу, принципи калькулювання собівартості надання робіт і послуг виробничого обслуговування аграрних товаровиробників та формування їх фінансових результатів. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит», інших економічних спеціальностей, бухгалтерів, фінансистів, економістів, аудиторів. 

Зміст

Передмова……………………………………………………………………4

1. Особливості організації бухгалтерського обліку обслуговування

сільськогосподарських товаровиробників…………………………………..6

1.1.Види, функції аграрного сервісу АПВ та завдання бухгалтерського

обліку їх діяльності………………………………………………………………6

1.2. Характеристика принципів та елементів обліку організації

бухгалтерського обліку………………………………………………………….12

1.3. Зміни у бухгалтерському обліку відповідно до нормативнозаконодавчої бази…………………………………………………………………30

2. Кругооборот капіталу, його роль у виробничій діяльності

підприємств та відображення в бухгалтерському обліку………………….42

2.1. Необхідність вивчення формування та облікового відображення

кругообороту капіталу…………………………………………………………....42

2.2. Кругооборот капіталу в системній моделі бухгалтерського

обліку……………………………………………………………………………....47

2.3. Відображення кругообороту капіталу на рахунках бухгалтерського

обліку………………………………………………………………………………55

3. Облік виробничої діяльності і виробничого обслуговування……72

3.1. Методологічні основи обліку виробничої діяльності і виробничого

обслуговування…………………………………………………………………....72

3.1.1. Економічний зміст витрат та концепція центрів

відповідальності…………………………………………………………………..72

3.1.2. Облік витрат та доходів допоміжних виробництв за центрами

відповідальності…………………………………………………………………..79

3.2. Облік витрат, обчислення собівартості продукції ремонтного

виробництва……………………………………………………………………….90

3.3. Облік на автотранспортних підприємствах…………………......97

3.3.1. Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх

вплив на організацію обліку…………………………………………………….97

379

3.3.2. Облік витрат, обчислення собівартості робіт, виконаних

автотранспортом ………………………………………………………………...108

3.4. Облік робіт та використання машинно-тракторного парку …….115

 3.5. Облік інших видів аграрного сервісу………………………….121

4. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції в

переробній промисловості……………………………………………………143

4.1. Облік витрат на виробництво по економічних елементах і

калькуляційних статтях…………………………………………………………143

4.2. Методи обліку витрат і обчислення собівартості продукції…….153

 4.2.1. Характеристика рахунка «Виробництво» та методи обліку

витрат……………………………………………………………………………..153

4.2.2. Калькулювання собівартості продукції промислових переробних

підприємств……………………………………………………………………....156

5. Облік торгівельно-постачальницької діяльності……………175

5.1. Особливості торгівельних підприємств та їх вплив на

організацію бухгалтерського обліку………………………………………....175

5.2. Документальне оформлення придбання, складський облік та

оцінка товарів……………………………………………………………………180

5.3. Оцінка вибуття товарів…………………………………………….192

5.4. Формування складу витрат і доходів у торгівельній

діяльності…………………………………………………………………………198

5.5. Облік на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі…………210

5.5.1. Облік на підприємствах оптової торгівлі……………………….210

5.5.2. Облік на підприємствах роздрібної торгівлі……………………214

Бухгалтерський облік у будівництві………………………………220

 6.1. Вплив особливостей будівництва на організацію бухгалтерського

обліку …………………………………………………………………………….220

6.2. Облік витрат і калькулювання собівартості будівельно-монтажних

робіт………………………………………………………………………………224

6.3. Облік доходів, розрахунків із замовниками та результатів

380

діяльності будівельних виробництв……………………………………………231

6.4. Облік робіт з меліоративного будівництва і технічного

обслуговування споруд………………………………………………………..236

7. Облік у обслуговуючих виробництвах і господарствах………..239

7.1. Види обслуговуючих виробництв та завдання обліку…………..239

7.2. Облік витрат та калькулювання собівартості послуг (продукції)

обслуговуючих виробництв…………………………………………………….241

7.3. Облік витрат та калькулювання продукції науково-дослідних

станцій та навчально-дослідних господарств………………………………….257

7.4. Облік витрат на утримання закладів із соціального розвитку

села………………………………………………………………………………..268

Додатки……………………………………………………………………311

Додаток 1. Завдання для практичної частини з вивчення обліку у

промислових і агросервісних підприємствах…………………………………312

Додаток 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,

зобов’язань і господарських операцій підприємств………………………….337

Додаток 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних

установ……………………………………………………………………………349

Додаток 4. Кореспонденція рахунків з обліку витрат діяльності

торговельних підприємств………………………………………………………355

Список рекомендованої літератури…………………………………...362

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах. Навч. посібн. Рек. МОНУ. Вербило О.Ф., Камінська Т.Г. 360 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 390 грн.


Рекомендовані товари

Бухгалтерський облік в галузях національного господарства: Навч. пос. П.Л. Сук. 368 с. т. 2023 р.

Бухгалтерський облік в галузях національного господарства: Навч. пос. П.Л. Сук. 368 с. т. 2023 р.

Навчальний посібник присвячений веденню бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господар..

400 грн.

Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах. Навч. посібн. Рек. МОНУ. Вербило О.Ф., Камінська Т.Г. 360 с. т. 2023 р.