• УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ  В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ. Навчальний посібник. Наталія Корчак, Наталія Обушна. Київ: Вид-во “Каравелла”. 272 с. т. 2022 р.

У навчальному посібнику систематизовано наукові знання з методології управління проєктами і програмами в публічній сфері як прогресивного інструментарію забезпечення результативності й ефективності публічного управління на всіх його рівнях. Зокрема: проаналізовано теоретичні основи проєктного менеджменту в публічній сфері; узагальнено особливості розробки та реалізації проєктів і програм у публічній сфері та принципи, підходи й інструменти їх адміністрування (у т.ч.: проектів/програм державно-приватного партнерства, державно-цільових, соціальних, територіального розвитку, міжнародної технічної допомоги та ін.); розкрито роль і базові принципи грантрайтингу в публічній сфері. Видання також вміщує глосарій найбільш вживаних термінів у сфері публічного управління на засадах проєктного менеджменту.

Навчальний посібник може бути корисним студентам, які навчаються за освітньо-професійними програмами за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, науковій спільноті, фахівцям зі сфери публічного управління та адміністрування, політичним і громадським діячам та загалом усім заінтересованим у розбудові України як процвітаючої держави.

                     ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………..................... 7

ВСТУПНЕ СЛОВО АВТОРІВ...……………………………… 9

ПЕРЕДМОВА РЕЦЕНЗЕНТІВ…………………………….. 12

В.С. Колтун……………………………………………………. 12

О.І. Пархоменко-Куцевіл……………………………………. 12

О.В. Євсюкова……………………………………………………..… 13

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ…….. 15

ТЕМА 1. Сутність та основні поняття проєктного управління……………. 16

1.1. Сутність проєкту та проєктної діяльності……............. 16

1.2. Класифікація проєктів ……..…………………………... 22

1.3. Основні характеристики проєкту …….……….............. 25

1.4. Середовище проєкту………………………………….… 29

1.5. Учасники проєкту………………………………………. 33

Питання для самоконтролю…………………..…………... 37

Тести……..…………………………………………………….. 37

Список використаних джерел до теми 1…………………………….. 40

ТЕМА 2. Проєктно-орієнтоване управління в публічній сфері… 42

 2.1. Публічна сфера у форматі проекту: дефініції та інструменти… 42

 2.2. Сутність та роль проєктів у публічній сфері…………. 49

 2.3. Особливості проєктів у публічній сфері…………….. 53

 2.4. Типи проєктів і програм у публічній сфері………….. 56

Питання для самоконтролю….…………… 59

Тести…………………….………………... 60

Список використаних джерел до теми 2…………….. 63

ТЕМА 3. Інституційне забезпечення проєктного управління…. 65

 3.1. Управління проєктами як специфічна галузь менеджменту…65

 3.2. Необхідність стандартизації управління проєктами.

Основні інституції по стандартизації проєктної діяльності……. 72

 3.3. Сучасні міжнародні стандарти проєктного управління… 76

3.4. Особливості інституційного забезпечення проєктної діяльності в Україні….. 80

 3.5. Чинники впливу на успішність проєктного управління…… 82

Питання для самоконтролю……………………………….…………… 86

Тести……………………………………………………………………….... 86

Список використаних джерел до теми 3…………………………….. 88

ТЕМА 4. Життєвий цикл проєкту. Процеси управління проєктом 90

 4.1. Фази та життєвий цикл проєкту……………………. 90

4.2. Специфіка управління проєктним циклом в публічній сфері…...92

 4.3. Процеси управління проєктом та їх взаємодія……….. 98

Питання для самоконтролю …107

Тести…………………………… 108

Список використаних джерел до теми 4.. 110

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ І ПРОГРАМ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ 112

ТЕМА 5. Державно-цільові проєкти та програми………. 113

 5.1. Сутність програмно-цільового управління та його основні етапи….. 113

 5.2. Інституційно-правові основи державних цільових програм, їх сутнісні ознаки та складові елементи........ 119

 5.3. Бюджетне планування як складова бюджетного процесу. 122

 5.4. Види бюджетного планування…………………… 128

5.5. Особливості запровадження програмно-цільового управління в бюджетному плануванні в Україні.… 130

Питання для самоконтролю …… 135

Тести……………………... 135

Список використаних джерел до теми 5……….. 138

ТЕМА 6. Проєкти державно-приватного партнерства….. 140

 6.1. Зміст та сутність державно-приватного партнерства.. 140

 6.2. Характерні ознаки проєктів державно-приватного партнерства…………. 143

 6.3. Організаційна структура управління проєктами державно-приватного партнерства…….. 145

 6.4. Тренди та особливості розвитку державноприватного партнерства в Україні….…….. 152

Питання для самоконтролю …………………… 162

Тести……………………………………….. 162

Список використаних джерел до теми 6………………………….. 164

ТЕМА 7. Проєкти і програми місцевого розвитку…………….. 167

 7.1. Регіональний розвиток як об’єкт проєктного управління…..167

 7.2. Особливості реалізації практик проєктного менеджменту в об’єднаних територіальних громадах….. 171

 7.3. Формування структури та змісту концепції проєктів місцевого самоврядування….. 177

 7.4. Особливості нормативно-правового забезпечення місцевих програм територіальних громад… 185

 7.5. Координаційне забезпечення проєктно-орієнтованого управління розвитком об’єднаних територіальних громад. 189

Питання для самоконтролю ………………………… 198

Тести……………………………………………………………... 198

Список використаних джерел до теми 7……………………….. 201

ТЕМА 8. Соціальні проєкти та програми………………….... 204

 8.1. Соціальне підприємництво: сутність та принципи реалізації.…... 204

 8.2. Роль соціальних проектів у публічному управлінні 209

 8.3. Класифікація соціальних проектів…………………. 213

 8.4. Особливості управління соціальними проєктами…. 217

Питання для самоконтролю ………………… 222

Тести……………………………………………… 222

Список використаних джерел до теми 8…. 224

РОЗДІЛ 3

ОСНОВИ ГРАНТРАЙТИНГУ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ………... 226

ТЕМА 9. Загальна характеристика теоретичних підходів до управління грантовою діяльністю...........227

 9.1. Поняття гранту та класифікація грантових програм... 227

 9.2. Цикл діяльності по залученню грантових коштів….. 233

 9.3. Міжнародна технічна допомога: сутність та характеристики…237

 9.4. Механізми та форми надання міжнародної технічної допомоги.239

 9.5. Міжнародна технічна допомога в Україні…………… 240

Питання для самоконтролю ……………………………… 246

Тести……………………………………….……………….. 247

Список використаних джерел до теми 9……………….. 249

ТЕМА 10. Основні вимоги до написання проєктної заявки….... 251

 10.1. Поняття грантрайтингу та фандрейзингу…………... 251

 10.2. Структура проеєктної заявки та принципи її написання…………..253

 10.3. Особливості складових елементів проєктної заявки. 256

Питання для самоконтролю ……… 272

Тести………………………………… 272

Список використаних джерел до теми 10…. 275

ГЛОСАРІЙ…………………………………. 277

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ. Навчальний посібник. Наталія Корчак, Наталія Обушна. Київ: Вид-во “Каравелла”. 272 с. т. 2022 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 355 грн.


Рекомендовані товари

Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ : проблеми теорії та практики : монографія. С.В. Селіванов, Н.І. Обушна, С.К. Хаджирадєва. 292 с. т. 2023 р.
Управління проектами. Навч. посібник. Рек. МОН України	Тарасюк Г.М. 320 с. т. 2023 р.

Управління проектами. Навч. посібник. Рек. МОН України Тарасюк Г.М. 320 с. т. 2023 р.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Управління проектами». В посібнику р..

330 грн.

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ. Навчальний посібник. Наталія Корчак, Наталія Обушна. Київ: Вид-во “Каравелла”. 272 с. т. 2022 р.