У навчальному посібнику висвітлено правові засади адміністрування діяльності різноманітних господарюючих суб’єктів, а також особливості регулювання окремих аспектів їх діяльності на основі договірних відносин. Своє відображення тут знайшли питання виконання договірних зобов’язань та захисту законних інтересів підприємств, фірм, компаній, незалежно від організаційно-правової форми чи форми власності. Навчальний посібник буде корисним здобувачам вищої освіти економічних і менеджерських спеціальностей, які у майбутньому зможуть працювати та керувати бізнесом із дотриманням усіх законодавчо-правових норм і сформованих чесних звичаїв і правил здійснення господарської діяльності та господарських відносин. Також буде корисним аспірантам та викладачам, які у своїх дослідженнях опираються на нормативно-правове поле сфери господарювання, та стане у нагоді керівникам суб’єктів господарювання щодо адміністрування ними окремих процесів на їхніх підприємствах. 

             ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО………………………………………………….….7

Розділ 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………………..……….9

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА БАЗА ЗДІЙСНЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Господарське право як галузь правового забезпечення здійснення

господарської діяльності……………………………………………….10

1.2. Господарська діяльність, її ознаки та види………………………….…15

1.3. Господарські відносини, їхні ознаки та види…………….…..…..23

1.4. Право власності в господарській діяльності……………………...26

1.5. Державне регулювання господарської діяльності……………….35

Контрольні питання………………………………………………...…46

Завдання для самостійної роботи…………………………………....46

Тести…………………………………………………………...…….…47

Використані джерела………………………………………………….51

Тема 2. БАЗОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Поняття господарсько-правового адміністрування. Дореєстраційний

етап створення суб’єктів господарювання………………………………54

2.2. Реєстраційний етап створення суб’єктів господарювання………....62

2.3. Постреєстраційний етап створення суб’єктів господарювання….70

2.4. Припинення діяльності суб’єктів господарювання…………………....76

Контрольні питання……………………………………………….…..79

Завдання для самостійної роботи…………………………………....79

Тести…………………………………………………..………….…….79

Використані джерела………………………………………………….83

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1. Фізична особа – підприємець………………………………..…...86

3.2. Державне підприємство…………………………………………..93

3.3. Комунальне підприємство………………………………………..97

3.4. Приватне підприємство…………………………………………...99

3.5. Фермерське господарство……………………………………….100

3.6. Господарські товариства………………………………………...101

3.7. Кооперативи………………………………………………………114

3.8. Господарські об’єднання………………………………………....118

3.9. Некомерційні організації (установи, заклади)…………………..125

Контрольні питання……………………………………………….....127

Завдання для самостійної роботи…………………………………..127

Тести…………………………………………………...……………...128

Використані джерела………………………………………………..131

Тема 4. ДОГОВІРНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ

ВІДНОСИН

4.1. Поняття, види та функції господарського договору…………….135

4.2. Форми, зміст, способи та порядок укладання господарських

договорів…………………………………..…………………………...139

4.3. Правове регулювання окремих видів договірних відносин…....144

Контрольні питання……………………………………………...…..186

Завдання для самостійної роботи………………………………......186

Тести……………………………………………...…………………...187

Використані джерела……………………………………………...…190

Тема 5. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5.1. Поняття та види господарських зобов’язань…………………….192

5.2. Принципи та правове забезпечення виконання господарських

зобов’язань……………………………...……………………….……..194

5.3. Поняття, принципи, функції та види господарсько-правової

відповідальності………………………..………………………………198

Контрольні питання……………………………………..…………...202

Завдання для самостійної роботи…………………………………..202

Тести………………………………………...………………………...203

Використані джерела…………………………………………..……206

Розділ 2. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДНОСИН…………….....207

Тема 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ

КОНКУРЕНЦІЇ

6.1. Поняття та основні ознаки економічної конкуренції…………...208

6.2. Державне регулювання здійснення економічної конкуренції....210

6.3. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції у

господарській діяльності. Монопольне становище на ринку та

зловживання ним………………………………………………………214

6.4. Порушення у сфері економічної конкуренції. Відповідальність за

їх здійснення…………………...………………………………………218

Контрольні питання…………………………………..……………...224

Завдання для самостійної роботи……………………...…………...225

Тести…………………………………….…..………………………...225

Використані джерела………………………………...………………230

Тема 7. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності…………….…232

7.2. Правовий режим здійснення іноземного інвестування………..235

7.3. Державне регулювання та державна підтримка інвестиційної

діяльності………………………………...……………………………241

Контрольні питання……………………………………………….....247

Завдання для самостійної роботи…………………………………..247

Тести……………………………………………...…………………...247

Використані джерела………………………………………..……….250

Тема 8. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Основні суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності, їхні

права та обов’язки……………………………………………………..253

8.2. Поняття інновацій, інноваційної діяльності та інноваційних

правовідносин………………………...………………………………..258

8.3. Заходи державної підтримки інноваційної діяльності та

трансферу технологій………………………………………………….264

Контрольні питання………………………………………...………..270

Завдання для самостійної роботи…………………………...…...…270

Тести………………………………………………...………………...271

Використані джерела……………………………………..………….274

Тема 9. АДМІНІСТРУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, її

характеристика…………………………………………..…………….277

9.2. Зовнішньоекономічний договір, його ознаки, види та

структура……………………………………………………………….287

9.3. Митне регулювання та адміністрування зовнішньоекономічної

діяльності………………………………………………………………292

Контрольні питання……………...……………………………….….298

Завдання для самостійної роботи…………………………………..298

Тести…………………………………………………………...……...298

Використані джерела……………………………………………..….302

Тема 10. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

10.1. Форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання….305

10.2. Розгляд господарських спорів господарськими судами…..…..306

10.3. Розгляд господарських спорів третейськими судами………....314

10.4. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарського

спору…………………………………..................................................318

10.5. Захист прав суб’єктів господарювання у Міжнародному

комерційному арбітражному суді…………………………..………...322

Контрольні питання…………………………………………….……324

Завдання для самостійної роботи…………………………………..324

Тести………………………………………………...……….………..325

Використані джерела………………………………………………...328

ДОДАТКИ……………………………………...……………………..330

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Господарсько-правове адміністрування: Навчальний посібник. /Грищук А.М., Кохан М.О./ Київ: Каравела, 2023. 376 с.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: навчальний посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 405 грн.


Господарсько-правове адміністрування: Навчальний посібник. /Грищук А.М., Кохан М.О./ Київ: Каравела, 2023. 376 с.