• Економіка та менеджмент міжнародного туризму: навчальний посібник. /Джинджоян В.В., Корнєєв М.В., Ходак О.В., Небаба Н.О./  Київ: Видавництво «Каравела», 2024. 376 с.

       Розкрито економічні та управлінські аспекти функціонування сфери міжнародного туризму. Структура та зміст навчального посібника мають певні відмінності, пов'язані з адаптацією допомоги до вимог освітніх програм вищої професійної освіти. Термінологія, а також зміст понять і визначень подаються в навчальному посібнику з урахуванням актуального міжнародного і закордонного досвіду регулювання відносин у сфері міжнародного туризму. Деякі дефініції, що містяться в міжнародному та закордонному законодавстві, були творчо перероблені з урахуванням реалій туристичної системи України. Низка категорій використовується в навчальному курсі для наукових цілей, що може не завжди збігатися з їх аналогами. Наведені матеріали ґрунтовно розкривають теоретичні основи та практичний інструментарій функціонування міжнародного туризму з урахуванням національного та світового досвіду. Запропонований навчальний посібник буде корисним не тільки студентам і слухачам післявузівської освіти, а й науковцям і практичним працівникам туристичної індустрії.

                                          ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ЧАСТИНА 1. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Глава 1. Економічні підходи до міжнародного туризму

1.1. Міжнародний туризм як економічний феномен

1.2. Історія становлення міжнародного туризму як галузі світової економіки

1.3. Основні поняття й сутність економіки міжнародного туризму

1.4. Економічні функції міжнародного туризму

1.5. Сутність та значення мультиплікативного ефекту в міжнародному туризмі

Завдання для самостійного контролю

Глава 2. Міжнародний туризм у системі світової економіки

2.1. Сучасний стан міжнародного туризму

2.2. Макрорегіональні ринки міжнародного туризму

2.3. Макроекономічна конкуренція на глобальному туристичному ринку

2.4. Прогнози розвитку міжнародного туризму

2.5. Вплив зовнішніх факторів на розвиток туризму

2.6. Нові концепції інвестування в туризм

Завдання для самостійного контролю

Глава 3. Статистика та облік міжнародного туризму 

3.1. Методологія обліку в міжнародному туризмі

3.2. Статистика та облік туристичних потоків

3.3. Статистика туристичних доходів і витрат

3.4. Методи статистичного обліку в туризмі

3.5. Основні напрямки удосконалення статистики та обліку міжнародного туризму

Завдання для самостійного контролю

Глава 4. Процеси транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризмі

4.1. Транснаціональні компанії на ринку міжнародного туризму

4.2. ТНК в готельному господарстві

4.3. Влив туристичних ТНК на національну економіку

4.4. Процеси глобалізації у світовому туризмі

4.5. Позитивний і негативний вплив міжнародного туризму на світову економіку

Завдання для самостійного контролю

ЧАСТИНА 2. МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Глава 5. Туристичний комплекс як об’єкт управління та інструмент сталого розвитку

5.1. Сучасний стан світового туристичного ринку та фактори його розвитку

5.2. Індустрія туризму як галузь світового значення

5.3. Перехід туризму на засади сталого розвитку

5.4. Реалізація принципів сталого розвитку у туризмі

5.5. Перспективи сталого туризму у 21 столітті

Завдання для самостійного контролю

Глава 6. Міжнародні туристичні організації

6.1. ООН в системі міжнародного туристичного співробітництва

6.2. Види міжнародних туристичних організацій

6.3. Всесвітня туристична організація (UNWTO)

6.4. Регіональні проєкти ЮНВТО з просування туризму

6.5. Система управління в міжнародному туризмі

Завдання для самостійного контролю

Глава 7. Вплив асоціативних структур на функціонування міжнародного туризму

7.1. Передумови й мотиви створення асоціативних структур у світі

7.2 Роль асоціативних структур в системі регулювання туристичної індустрії

7.3. Вплив асоціативних структур на розвиток туристичної індустрії в Європі та Україні

7.4. Міжнародний туризм в країнах Європи

7.5. SWOT аналіз впливу асоціативних структур на розвиток туристичної індустрії в Україні та країнах Європи

7.6. Перспективи розвитку співпраці України та міжнародних асоціативних структур в сфері туристичної діяльності

Глава 8. Негативні прояви міжнародного туризму

8.1. Визначення проблемних питань в управлінні міжнародним туризмом

8.2. Забезпечення безпеки міжнародних туристів

8.3. Негативний вплив масового туризму на довкілля

8.4. Соціально-культурні проблеми від впливу міжнародного туризму

8.5. Проблеми розвитку міжнародного туризму

Завдання для самостійного контролю

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ТЕСТИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ПІСЛЯМОВА

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ГЛОСАРІЙ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ ООН

ДОДАТКИ

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Економіка та менеджмент міжнародного туризму: навчальний посібник. /Джинджоян В.В., Корнєєв М.В., Ходак О.В., Небаба Н.О./ Київ: Видавництво «Каравела», 2024. 376 с.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: навчальний посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 430 грн.


Економіка та менеджмент міжнародного туризму: навчальний посібник. /Джинджоян В.В., Корнєєв М.В., Ходак О.В., Небаба Н.О./ Київ: Видавництво «Каравела», 2024. 376 с.