• Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти). Навчальний посібник. Мальська М.П., Бордун О.Ю, Антонюк Н.В. (Формат В5). 234 с. т. 2023 р.

Мальська М.П., Бордун О.Ю., Антонюк Н.В. Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти). Навч. посіб., 2022. – с.

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного та оздоровчого туризму як всесезонних та дуже перспективних напрямів туризму в світі та в Україні. Як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які об’єдналися в Медичний кластер та найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закладів та клінік з репродуктивної медицини. Проблеми перетворення медичного туризму міста Львова у високоприбуткову галузь є питаннями загальнодержавного характеру та потребують вирішення на всеукраїнському рівні.

Для фахівців галузі медицини та туризму, зокрема підготовки магістрів за спеціальністю 242 «Туристична діяльність» та «Міжнародний туризм», як майбутніх фахівців з надання високопрофесійних туристичних послуг.

                                  ЗМІСТ Передмова................................................................

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ ЯК НАПРЯМІВ ВСЕСЕЗОННОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .....................................................

1.1. Поняття та місце медичного та оздоровчого туризму в структурі інших видів туристичної діяльності....................................

1.2. Історія розвитку та чинники, що зумовили виділення медичного та оздоровчого туризму в самостійні напрями туристичної діяльності..................................................................

1.3. Сучасні тенденції у розвитку медичного та оздоровчого туризму......................................................................

1.4. Роль медичного та оздоровчого туризму та його значення для розвитку країни............................................................

Теми для обговорення......................................................

Розділ ІІ. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ МЕДИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ ............................... 2.1. Історія виникнення та становлення поняття оздоровчого туризму

2.2. Формування оздоровчої індустрії Європи............................. 2.2.1. Оздоровчий туризм Чехії............................................... 2.2.2. Курорти Словаччини.................................................... 2.2.3. Угорщина на світовому ринку оздоровчих послуг................ 2.2.4. Польща...................................................................... 2.2.5. Німеччина – лідер оздоровчого туризму............................. 2.2.6. Австрія....................................................................... 2.2.7. Франція..................................................................... 2.2.8. Балканські країни........................................................ 2.2.9. Курорти Південної Європи............................................

Мальська М.П., Бордун О.Ю., Антонюк Н.В. Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти)

2.2.10 Курорти Північної Європи........................................... 2.2.11. Оздоровчий туризм Америки...................................... 2.2.12. Близький Схід та інші регіони.......................................

2.3. Формування ринку медичного туризму світу...................... 2.3.1. Німеччина – лідер медичного туризму Європи................ 2.3.2. Медичний туризм в Ізраїлі............................................ 2.3. 3. Медичний туризм Туреччини....................................... 2.3.4. Медичний кластер Угорщини......................................... 2.3.5. Латвія – український партнер по медичному туризму........... 2.3.6. Польща.................................................................... 2.3.7. Медичний туризм інших країн Європи........................... 2.3.8. Медична індустрія Азії та Близького Сходу...................

Теми для обговорення...........................................

Розділ ІІІ. АНАЛІЗ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ..........................................

3.1. Основні етапи становлення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні..........................................................

3.2. Оздоровчий туризм України.............................................. 3.3. Оздоровчий туризм Львівщини........................................... 3.4. Аналіз оздоровчих послуг у Центрі відновлення здоров’я Edem

Resort Medical@SPA........................................................................................

Теми для обговорення...........................................

Розділ 4. ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ...................................................................

4.1. Особливості та сучасний стан розвитку ринку медичного туризму України.........................................................................

4.2. Аналіз ринку виїзного медичного туризму України..............

Мальська М.П., Бордун О.Ю., Антонюк Н.В. Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти)

4.3. Спеціалізація українського в’їзного медичного туризму.............

4.2.1. Лікування в Україні стовбуровими клітинами........................ 4.2.2. Стоматологічний туризм України....................................... 4.2.3. Лікування ДЦП в клініках України.......................................... 4.2.4. Репродуктивна медицина та ЕКЗ в Україні ...

   4.4. Можливості перспективних галузей української медицини...

 4.3.1. Кардіохірургія.......................................................... 4.3.2. Офтальмологія......................................................... 4.3.3. Онкологія................................................................. 4.3.5. Біотехнології............................................................ 4.3.6 .Естетична медицина................................................ 4.3.7. Реконструктивна хірургія.......................................... 4.3.8. Пластична хірургія ..............................................

4.5. Основні стратегічні орієнтири розвитку ринку медичного туризму України ...................................................................................

Теми для обговорення.....................................

Розділ 5. Структурно-функціональний аналіз медичного туризму міста Львова........................................................................ 5.1. Медичний кластер м.Львова.............................................. 5.2. Дослідження функціонування медичного туризму на прикладі стоматологічної клініки «RIKOTA».............................................. 5.3. Дослідження роботи клініки «Інтерсоно» та «Альтернатива» по

напряму репродуктивного туризму................................................

5.4. Аналіз даних по проведеному анкетуванню туристичних фірм

м.Львова....................................................

Теми для обговорення............................................... Післямова........................................................................ Практичні завдання.............................................

Мальська М.П., Бордун О.Ю., Антонюк Н.В. Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти)

Глосарій................................................................. Список використаних джерел............................................... Додатки......................................................

                    Передмова

З кожним роком медичний та оздорочий туризм набирають обертів, і все більше і більше людей у всьому світі відкривають для себе пов’язані з цим нові можливості. Сучасне суспільство щораз більше піклується про зміцнення та охорону свого здоров’я. Саме поняття «здоров’я» детально було переглянуто ВООЗ та доповнено його зміст, що свідчить про важливість цієї сфери суспільного існування. Оздоровчий туризм дає змогу проводити профілактику захворювань і лікувати без хірургічного втручання, а медичний – комфортно й невимушено підтримувати здоров’я у належному стані, отож його сукупний розвиток останніми роками є вкрай динамічним як на вітчизняному, так і на міжнародному туристичних ринках. Таким чином медичний та оздоровчий туризм виконують, в першу чергу, важливі соціальні функції, пов’язані із лікуванням та профілактикою захворювань, а також різноманітними заходами, спрямованими на охорону здоров’я населення.

Огляд літератури стосовно зазначеної проблеми дозволив встановити, що досі повного обґрунтування пріоритетності медичного та оздоровчого туризму, як всесезонних видів туризму, а особливо в контексті сталого розвитку туризму України для потреб суспільства, немає. Різні дослідники по-різному трактують сутність та напрями розвитку лікувально-оздоровчого туризму, і далеко не всі виділяють їх в окремі види рекреаційного туризму. Отже, дослідження питань, пов’язаних з вивченням проблем та перспектив розвитку ринку новітніх форм туризму, зокрема медичного туризму, організаційних механізмів його запровадження є предметом дослідження вітчизняних та закордонних дослідників: О.О. Любіцевої, М.П. Мальської, Н.Ф Габчак, М. Ю. Барни, Л. Альтгайм, І. Мироненка, Т. Ткаченко, Т. Скоробагатової, О. Романів, В. Федорова, М. Фурманека, Х. Данн, Дж. Тревіс, Д. Арделл та Г. Хеттлер та Hall, C.M., & Page, S.J.Халл (Hall С. M.) та ін. Питання розвитку регіонального ринку медичних послуг відображені у

працях З. Герасимчук, І. Шевчук, Л. Шевчук та ін. Проте наукові засади передумов та факторів розвитку нових форм лікувального туризму, формування регіонального ринку медичного туризму як передумови нарощення конкурентоспроможності територіальних суспільних систем, досліджено не у повній мірі.

Оскільки навчальний курс «Медичний, СПА і велнес туризм» повинен зайняти важливе місце у системі підготовки магістрів за спеціальністю 242 «Туристична діяльність» та «Міжнародний туризм», як майбутніх фахівців з надання високопрофесійних туристичних послуг, спрямованих на прийняття стратегічних управлінських рішень, навчальний посібник з дисципліни «Медичний, СПА і велнес туризм» є доцільним і актуальним.

З економічної точки зору, для держави впровадження нових видів туризму – це те, що дає змогу виходити на нові ринки туристичних послуг та, відповідно, отримувати більші доходи. Проте, не дивлячись на те, що в Україні, а зокрема у Львівській області, існують усі передумови та чинники розвитку медичного та оздоровчого туризму, ця сфера ще не є достатньо дослідженою та проаналізованою. Саме така складність теми та її невивченість у повній мірі зумовила такий вибір, що підтверджує її актуальність.

У процесі написання посібника було використано підручники, наукові посібники, праці вітчизняних та зарубіжних авторів, статті, а також інформація та матеріали надані на досліджуваних суб’єктах діяльності: клініках, туристичних фірмах. Усім причетним до написання посібника виражаємо глибоку вдячність та, зокрема, особлива подяка Львівському кластеру медичного туризму за підготовку звіту за весь період діяльності.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти). Навчальний посібник. Мальська М.П., Бордун О.Ю, Антонюк Н.В. (Формат В5). 234 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: Посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 430 грн.


Рекомендовані товари

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ.  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. М. П. Мальська, М. І. Філь, І. Г. Пандяк. 304 с. т. 2024 р.

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. М. П. Мальська, М. І. Філь, І. Г. Пандяк. 304 с. т. 2024 р.

У навчальному посібнику систематизовано виклад методологічних та організаційних напрямів&n..

430 грн.

Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2023р. 232 с. тв. обкл.
ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА.  Навчальний посібник. Джинджоян В.В., Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. 246 с. тв. обкл. 2023 р.

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА. Навчальний посібник. Джинджоян В.В., Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. 246 с. тв. обкл. 2023 р.

Розглянуто питання щодо різноманіття туризму як унікального соціального явища і соціального інстит..

280 грн.

Інноваційні технології в туризмі та гостинності : навчальний посібник. Дніпро: ДГУ, /Джинджоян В.В., Тесленко Т.В., Горб К.М./348 с. тв. обкл. 2023 р.

Інноваційні технології в туризмі та гостинності : навчальний посібник. Дніпро: ДГУ, /Джинджоян В.В., Тесленко Т.В., Горб К.М./348 с. тв. обкл. 2023 р.

Розкрито інновації у соціально-культурному сервісі та туризмі з використанням досвіду вітчизняних та..

390 грн.

Активний туризм: теорія та практика : підручник. Мальська М.П., Гамкало М.З., Романів П.В.  Київ : Видавець ФОП Піча Ю.В., 2024 р.  – 248 с. Тверда обклад.
Туристично-ресурсний потенціал території : підручник. Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2023 р. – 534 с. тв. обкл.

Туристично-ресурсний потенціал території : підручник. Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2023 р. – 534 с. тв. обкл.

 Туристично-ресурсний потенціал території : підручник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ..

530 грн.

Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Маль- ська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с. Кольорова.

Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Маль- ська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с. Кольорова.

     Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, пр..

455 грн.

Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Маль- ська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с. Чорно-біла.

Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Маль- ська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с. Чорно-біла.

     Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, пр..

305 грн.

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ.  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. М. П. Мальська, М. І. Філь, І. Г. Пандяк. (Формат В5 ) (окремі кольорові ілюстраціі). 304 с. т. 2024 р.

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. М. П. Мальська, М. І. Філь, І. Г. Пандяк. (Формат В5 ) (окремі кольорові ілюстраціі). 304 с. т. 2024 р.

У навчальному посібнику систематизовано виклад методологічних та організаційних напрямів&n..

480 грн.

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти). Навч. посіб., 234 с. т. 2023 р.