• Геронтологія в сімейній медицині : у 2-х ч. Ч.2 : Навч. посіб. / за заг. ред. проф. Л. С. Бабінець. 2023. – 478 с.

Навчальний посібник містить актуальну і сучасну інформацію щодо ведення пацієнтів похилого і старечого віку із найбільш поширеними нозологіями і проблемами у первинній медичній практиці. Представлено можливості і алгоритми амбулаторної допомоги геронтологічним хворим у сімейній медицині, а також організаційні засади геріатричної служби із акцентом на амбулаторній ланці системи охорони здоров’я. Автори сподіваються, що запропонована інформація щодо пацієнтів старшого віку, а також алгоритми надання допомоги згідно із сучасними українськими та міжнародними рекомендаціями будуть цінними для практичної медицини.

Матеріали навчального посібника будуть цінними для навчання і клінічної практики широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, лікарів-спеціалістів, реабілітологів, а також для науковців у цих галузях, для лікарів-інтернів і студентів старших курсів медичних ЗВО.

                                                         ЗМІСТ

РОЗДІЛ 13.............................................................................................................14

Особливості перебігу найбільш поширених захворювань

в осіб літнього та старечого віку, основні принципи ведення

лікарем загальної практики .....................................................................14

13.1. Серцево-судинна система.........................................................................14

13.2. Органи травлення......................................................................................31

13.3. Органи кровотворення..............................................................................43

13.4. Нирки і сечовивідні шляхи.......................................................................52

13.5. Ендокринна система..................................................................................58

13.6. Опорно-руховий апарат............................................................................67

РОЗДІЛ 14.............................................................................................................78

Оздоровче харчування людей літнього і старечого віку

та пацієнтів з явищами полі- та коморбідності........................................78

РОЗДІЛ 15.............................................................................................................91

Клініко-етіологічні фактори перебігу хронічного панкреатиту (ХП)

у пацієнтів похилого віку...............................................................................91

РОЗДІЛ 16...........................................................................................................102

Запальні захворювання кишківника у пацієнтів похилого віку..........102

РОЗДІЛ 17...........................................................................................................128

Профілактика неалкогольної жирової хвороби печінки

у сімейній практиці.......................................................................................128

РОЗДІЛ 18...........................................................................................................142

Лікування закрепів у пацієнтів похилого і старечого віку....................142

РОЗДІЛ 19...........................................................................................................157

Особливості гематологічних синдромів у людей похилого віку..........157

19.1. Анемія у людей похилого віку.................................................................158

19.2. Онкогематологічні захворювання у людей похилого віку....................163

19.3. Геморагічний синдром у людей похилого віку......................................166

РОЗДІЛ 20...........................................................................................................172

Захворювання органів дихання: особливості клініки,

діагностики та лікування у пацієнтів похилого віку..............................172

4

РОЗДІЛ 21...........................................................................................................200

Особливості перебігу туберкульозу легень у пацієнтів похилого

та старечого віку (за даними Тернопільської області України) ...........200

РОЗДІЛ 22...........................................................................................................205

Основи геріатричної психіатрії..................................................................205

22.1. Стадії деменції.........................................................................................208

22.2. Деменція при хворобі Альцгеймера (6D80)...........................................215

22.3. Деменція внаслідок цереброваскулярних захворювань (6D81)............223

22.4. Деменція внаслідок хвороби тілець Леві (6D82)....................................232

22.5. Паліативна допомога в психіатрії – сучасні підходи

до надання допомоги та догляду ...........................................................240

Додаток 1 .....................................................................................................251

Коротка шкала оцінки психічного статусу

Mini-Mental State Examination (MMSE).........................................................251

Додаток 2......................................................................................................252

Інформація для пацієнтів та осіб,

які доглядають за пацієнтами з деменцією ...............................................252

Додаток 3......................................................................................................254

РОЗДІЛ 23...........................................................................................................255

Нейрогеріартрія. Падіння.............................................................................255

РОЗДІЛ 24...........................................................................................................268

Нейрогеріартрія. Орофарингеальна дисфагія. Немічність....................268

24.1. Орофарингеальна дисфагія.....................................................................269

24.2. Рекомендації............................................................................................280

24.3. Немічність людей похилого віку.............................................................286

РОЗДІЛ 25...........................................................................................................300

Захворювання опорно-рухового апарату в геріатрії.

Диференціальний діагноз при суглобовому синдромі.

Системний остеопороз як причина вікових змін

опорно-рухового апарату.............................................................................300

25.1. Ревматоїдний артрит...............................................................................301

25.2. Подагра.....................................................................................................308

25.3. Анкілозуючий спондилоартрит..............................................................312

5

25.4. Деформуючий остеоартроз.....................................................................316

25.5. Реактивний артрит...................................................................................319

25.6. Псоріатичний артрит...............................................................................322

25.7. Системний остеопороз як причина вікових змін

опорно-рухового апарату.......................................................................325

РОЗДІЛ 26...........................................................................................................332

Тактика ведення пацієнта

з первинним остеоартрозом як вікової патології...................................332

РОЗДІЛ 27 ..........................................................................................................358

Динаміка енергетичного обміну у віковому аспекті.

Принципи нутритивної підтримки в геронтології.................................358

27.1. Енергетична цінність раціону харчування.............................................360

27.2. Геронтологічні зміни...............................................................................364

27.3. Недостатність харчування.......................................................................366

27.4. Загальні принципи нутритивної підтримки для людей

похилого та старечого віку із недостатністю харчування....................371

РОЗДІЛ 28...........................................................................................................378

Паліативна і хоспісна медицина у похилому віці і не тільки –

це не про страшну смерть, а про гідне життя .........................................378

РОЗДІЛ 29...........................................................................................................396

Тактика ведення пацієнтів похилого віку із патологією нирок

у сімейній медицині......................................................................................396

РОЗДІЛ 30...........................................................................................................404

Когнітивні порушення та деменція у пацієнтів похилого віку:

симптоматика, алгоритми ведення ..........................................................404

РОЗДІЛ 31...........................................................................................................421

Ведення пацієнтів із хворобою Альцгеймера..........................................421

РОЗДІЛ 32...........................................................................................................435

Актуальність, особливості та умови створення і впровадження

служби паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам геріатричного

профілю в Україні..........................................................................................435

ЗАКЛЮЧНИЙ РОЗДІЛ...................................................................................472

Трохи лірики…..................................................................................................472

6

Авторський колектив

Тернопільський національний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України:

• Бабінець Лілія Степанівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини медичного факультету;

• Венгер Олена Петрівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології;

• Грищук Леонід Андрійович – д-р мед. наук, професор, завідувач курсу фтизіатрії;

• Денефіль Ольга Володимирівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології;

• Мисула Юрій Ігорович – д-р мед. наук, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології;

• Самогальська Олена Євгенівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармації;

• Сохор Наталія Романівна – д-р мед. наук, професор кафедри терапії та сімейної медицини ФПО;

• Шкробот Світлана Іванівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології;

• Салій Зоя Василівна – д-р мед. наук, доцент кафедри неврології;

• Боровик Ірина Олегівна – канд. мед. наук, доцент кафедри терапії та сімейної медицини медичного факультету;

• Боцюк Наталія Євгенівна – канд. мед. наук, доцент кафедри терапії та сімейної медицини медичного факультету;

• Корильчук Неоніла Іванівна – канд. мед. наук, доцент кафедри терапії та сімейної медицини медичного факультету;

• Криськів Ольга Іванівна – канд. мед. наук, доцент кафедри терапії та сімейної медицини ФПО;

• Кулянда Олена Олегівна – канд. мед. наук, доцент кафедри патологічної фізіології;

• Мігенько Богдан Орестович – канд. мед. наук, доцент кафедри терапії та сімейної медицини медичного факультету;

• Рябоконь Світлана Степанівна – канд. мед. наук, доцент кафедри терапії та сімейної медицини медичного факультету;

• Сас Леся Михайлівна – канд. мед. наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології;

7

• Галабіцька Ірина Михайлівна – канд. мед. наук, докторант, асистент кафедри терапії та сімейної медицини медичного факультету;

• Кицай Катерина Юріївна – доктор філософії, асистент кафедри терапії та сімейної медицини медичного факультету;

• Коцаба Юлія Ярославівна – канд. мед. наук, асистент кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології;

• Салій Марина Ігорівна – канд. мед. наук, асистент кафедри неврології;

• Іваніцька Тетяна Іванівна – асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології.

Буковинський державний медичний університет:

• Волошин Олександр Іванович – д-р мед. наук, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб;

• Волошина Лариса Олександрівна – д-р мед. наук, професор кафедри внутрішньої медицини.

Вінницький національний медичний університет

імені М. І. Пирогова:

• Лисенко Дмитро Андрійович – канд. мед. наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №2;

• Бондарчук Світлана Віталіївна – асистент кафедри внутрішньої медицини №2.

Дніпропетровський державний медичний університет:

• Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – д-р мед. наук, професор кафедри сімейної медицини.

Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет:

• Михайловська Наталія Сергіївна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб;

• Лісова Оксана Олександрівна – канд. мед. наук, доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб.

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького:

• Андріюк Лук’ян Васильович – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини.

8

Національний університет охорони здоров’я України

імені П. Л. Шупика:

• Дорофєєв Андрій Едуардович – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії і геріатрії;

• Царенко Анатолій Володимирович – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини;

• Чайковська Віра Володимирівна – д-р мед. наук, професор кафедри паліативної та хоспісної медицини, професор кафедри геронтології Інституту геронтології НАМН України;

• Дорофєєва Ганна Андріївна – канд. біол. наук;

• Гуркало Юлія Зіновіївна – асистент кафедри терапії і геріатрії;

• Максимова Зоя Володимирівна – асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини.

Одеський національний медичний університет:

• Величко Валентина Іванівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії;

• Лагода Дарʼя Олександрівна – доктор філософії, асистент кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії;

• Шевченко Наталія Олександрівна – канд. мед. наук, асистент кафедри професійної патології та фізіопульмонології.

Полтавський державний медичний університет:

• Ждан В’ячеслав Миколайович – д-р мед. наук, професор кафедри сімейної медицини і терапії, ректор університету;

• Бабаніна Марина Юріївна – канд. мед. наук, доцент, завідувач кафедри сімейної медицини і терапії;

• Кітура Євдокія Михайлівна – канд. мед. наук, доцент кафедри сімейної медицини і терапії;

• Кітура Оксана Євгеніївна – канд. мед. наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів.

Ужгородський національний університет:

• Дербак Марія Антонівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри факультетської терапії;

• Сірчак Єлизавета Степанівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету;

9

• Заячук Ілля Петрович – канд. мед. наук, доцент кафедри фізіології та патофізіології медичного факультету №2;

• Когутич Іван Іванович – канд. мед. наук, доцент кафедри госпітальної терапії медичного факультету;

• Коваль Валентина Юріївна – канд. мед. наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету;

• Чендей Тарас Васильович – канд. мед. наук, доцент кафедри госпітальної терапії медичного факультету;

• Гоблик Калина Михайлівна – канд. біол. наук, кафедра медико-біологічних дисциплін стоматологічного факультету;

• Барані Василь Євгенович – доктор філософії, асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету;

• Безименник Діана Іванівна – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету;

• Чендей Вікторія Іванівна – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету.

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Геронтологія в сімейній медицині : у 2-х ч. Ч.2 : Навч. посіб. / за заг. ред. проф. Л. С. Бабінець. 2023. – 478 с.

  • Модель: навчальний посібник
  • Наличие: Есть в наличии
  • 800 грн.


Заказать в 1 клик

Мы перезвоним Вам и уточним детали

Геронтологія в сімейній медицині : у 2-х ч. Ч.2 : Навч. посіб. / за заг. ред. проф. Л. С. Бабінець. 2023. – 478 с.