• Правові норми журналістики України: навч. посіб. / З. В. Галаджун, М.В. Колеснікова. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2021. 248 с.

Правові норми журналістики України: навч. посіб. / З. В. Галаджун, М.В. Колеснікова. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2021. 248 с.

У навчальному посібнику викладено історію зародження та розвитку феномену свободи слова, його межі та обмеження; багато уваги приділено явищу соціальної відповідальності, його концепціям, моделям існування та видам. Окремі розділи присвячено режиму доступу до інформації, захисту журналістських джерел, регулюванню інформаційних відносин у сфері масової інформації, особливостям трудових відносин у редакційних колективах, правовому регулюванню обігу інформації в Інтернет-мережі та інформаційним відносинам в сфері інтелектуальної власності, а також видам та підставам юридичної відповідальності журналіста, випадкам звільнення від відповідальності за поширення інформації з ознаками дифамації.

Для студентів факультетів та відділень журналістики, журналістів- практиків та усіх, хто цікавиться правовим аспектом журналістської діяльності.

                           ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.......................................... 6

ТЕМА 1. ПРАВО НА СВОБОДУ СЛОВА В ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА ............................... 7

§ 1.1 Природа права на свободу слова журналіста ........................... 7

§ 1.2 Проблема зловживання правом на свободу слова журналіста 15

§ 1.3 Чинники «несвободи» журналістської діяльності .................... 19

§ 1.4 Межі та обмеження свободи слова в діяльності журналіста.. 26

§ 1.5 Відповідальність за порушення права на свободу слова............................................................. 45

ТЕМА 2. ДОСТУП ЖУРНАЛІСТІВ ДО ІНФОРМАЦІЇ...................... 49 § 2.1 Режим доступу журналістів до інформації................................ 49 § 2.2 Інформаційний запит журналіста, редакції ............................... 57 § 2.3 Захист журналістських джерел інформації ............................... 64

Питання для самоконтролю............................................................... 71 Теми рефератів та курсових робіт .................................................... 71 Задачі.................................................................................................... 72 Література:........................................................................................... 73

ТЕМА 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ............................... 75

§ 3.1 Особливості інформаційної продукції та інформаційних послуг ..................................................................................................... 75

§ 3.2 Правовий статус журналіста ....................................................... 79

§ 3.3 Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації............................................................................................... 85

§ 3.4 Правове регулювання друкованих засобів масової інформації.............................................................................................. 89

§ 3.5 Правове регулювання телебачення та радіомовлення ............. 93

§ 3.6 Державна підтримка засобів масової інформації та соціальний захист журналістів................................................................................. 96

  3

Правові норми журналістики України

Питання для самоконтролю:.............................................................. 97 Теми рефератів та курсових робіт .................................................... 97 Задачі.................................................................................................... 98 Література:........................................................................................... 99

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ.............................................................................. 102

§ 4.1. Поняття інформаційних послуг в інтернет мережі та їх види....................................................................................................... 102

§ 4.2 Доступ до інтернет-мережі. Право та інтернет....................... 106 § 4.3 Пошук інформації в інтернет-мережі....................................... 110 § 4.4 Відповідальність за правопорушення в мережі Інтернет ...... 112

Питання для самоконтролю............................................................. 123 Теми рефератів та курсових робіт: ................................................. 124 Задачі.................................................................................................. 124 Література:......................................................................................... 126

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ......................................................... 129

§ 5.1 Юридичні способи оформлення праці ..................................... 129

§ 5.2 Особливості праці за трудових договором.............................. 132

§ 5.3 Особливості праці за цивільно-правовою угодою.................. 139

§ 5.4 Правила внутрішньо-трудового розпорядку. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку журналіста ......... 143

§ 5.5 Матеріальна та дисциплінарна відповідальність журналіста 147 Питання для самоконтролю:............................................................ 151 Теми рефератів та курсових робіт: ................................................. 151 Задачі:................................................................................................. 152 Література:......................................................................................... 153

ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ............. 157

§ 6.1 Авторське право: поняття, суб’єкти та об’єкти. Виникнення і здійснення авторського права ............................................................ 157

§ 6.2 Права автора твору.................................................................... 163 § 6.3 Окремі види авторських прав ................................................... 167 § 6.4 Строк дії авторського права ...................................................... 171

   4

Правові норми журналістики України

§ 6.5 Авторське право в мережі Інтернет. Захист авторських прав в мережі Інтернет.................................................................................... 172

Питання для самоконтролю:............................................................ 178 Теми рефератів та курсових робіт: ................................................. 178 Задачі.................................................................................................. 178 Література:......................................................................................... 180

ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТА ...... 183 § 7.1 Розвиток феномену соціальної відповідальності журналіста 183

§ 7.2 Поняття, теорії, концепції та моделі соціальної відповідальності та журналістика...................................................... 189

§ 7.3 Види соціальної відповідальності журналістів....................... 200 Питання для самоконтролю............................................................. 204 Теми рефератів та курсових робіт .................................................. 204 Задачі.................................................................................................. 205 Література.......................................................................................... 207

ТЕМА 8. ПРАВОВА ОСНОВА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, ПОРУШЕНОЇ В ЗМІ..................................... 212

§ 8.1 Поняття «честь», «гідність», «ділова репутація» та журналістська практика ...................................................................... 212

§ 8.2 Дифамація в ЗМІ: поняття, склад правопорушення ............... 215 § 8.3 Сторони у справах про дифамацію в ЗМІ............................... 225

§ 8.4 Звільнення журналістів і редакцій від відповідальності за дифамацію в ЗМІ ................................................................................. 232

Питання для самоконтролю............................................................. 239 Теми рефератів та курсових робіт .................................................. 239 Тестові завдання ............................................................................... 239 Література.......................................................................................... 241.

Актуальність «Правових норм журналістики України» зумовлена великим практичним значенням цієї складної, багатопланової, комплексної навчальної дисципліни. Знання в царині права для журналістської діяльності важко переоцінити, саме тому найважливішим поряд із вивченням спеціальних профільних предметів стає теоретико-практичний аспект знань журналіста у правовій сфері. На забезпечення частини цього комплексу знань і спрямована увага авторів цього видання.

У підготовці навчального посібника автори застосували науковий підхід до розкриття понять, законів, беручи за основу досягнення вітчизняної та зарубіжної науки та практики. Джерелами для написання цієї праці були наукові дослідження (серед них – і авторські), підручники, посібники вчених та журналістів-практиків, юристів, українських та іноземних журналістикознавців.

Видання підготовлено у вигляді курсу лекцій відповідно до програми навчальної дисципліни «Правові норми журналістики України» і охоплює навчальні матеріали з восьми тем.

Підготовка видання зумовлена об’єктивними причинами, зокрема: розвитком законодавства про інформацію, активним застосуванням та імплементацією норм та термінології Європейського суду з прав людини у юридичній та журналістській практиці, відсутність єдиного узагальненого джерела з питань зловживання правом на свободу слова, дифамації, а також потребою забезпечення науково-методичною літературою навчального процесу у Національному університеті «Львівська політехніка».

Пропонований матеріал викладено у восьми лекціях. Кожна тема поділена на параграфи. Усі теми супроводжуються переліком питань для повторення вивченого матеріалу та перевірки засвоєння його студентами. Всі лекції містить перелік тем для написання рефератів, ситуаційні задачі, а також список використаної літератури, в якому подано основні сучасні джерела з відповідних питань теми.

Прикладний характер цього видання робить його корисним та доступним не лише для студентів, аспірантів та викладачів факультетів журналістики, а й для студентів юридичних факультетів, а також працівників-практиків у журналістиці та юриспуденції.


Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Правові норми журналістики України: навч. посіб. / З. В. Галаджун, М.В. Колеснікова. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2021. 248 с.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: Посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 280 грн.


Рекомендовані товари

Правові норми журналістики України: навч. посіб. / З. В. Галаджун, М.В. Колеснікова. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2021. 248 с.