• Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник.  2-ге видання, доповне і перероблене. Автор: Пилявець В.М. та ін. К. Каравела, 220 с. т. 2024 р.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.

 ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕМА 1. ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ: СУТНІСТЬ, 

СКЛАД І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

1.1 Інфраструктура товарного ринку як складова економічної теорії.

1.2 Категорії дисципліни та їх взаємозв’язок з іншими дисциплінами.

1.3 Завдання та зміст дисципліни.


ТЕМА 2. СУТНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРНОГО РИНКУ.

2.1 Зміст та поняття ринку.

2.2 Складові ринку та його функції.

2.3 Класифікація та види ринків.

2.4 Товарний ринок та його характеристика.

2.5 Особливості державного регулювання товарного ринку.


ТЕМА 3. СУТНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

3.1. Інфраструктура товарного ринку та її місце в ринковій економіці.

3.2 Елементи інфраструктури товарного ринку та їх характеристика

3.3Особливості функціонування інфраструктури аграрного товарного 

ринку.


ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТОВАРНОГО РИНКУ

4.1. Загальна характеристика економічних відносин, які виникають між партнерами в сфері товарного обігу.

4.2. Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного 

ринку.

4.3. Торгово-посередницька діяльність в ІТР. Види посередників.

4.4. Рекламні посередники в ІТР. Поняття презентації, семплінгу.

4.5. Фінансові посередники в ІТР.

4.6. Консалтинг: поняття, види, переваги. Інжинірингові та реінжинірингові послуги.


ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТОВАРНОГО РИНКУ

5.1. Сутність та призначення інформаційної діяльності в ІТР

5.2. Місце та роль інформаційно-консультаційних та маркетингово- збутових центрів на товарному ринку

5.3. Джерела маркетингової інформації та методи її збору

5.4. Організаційно-комерційні послуги


ТЕМА 6 МІСЦЕ ТОРГІВЛІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

6.1 Торгівля як економічна категорія та її сутність.

6.2 Державне регулювання торгівельної діяльності.

6.3 Суб’єкти торгівлі та їх характеристика.

6.4 Сучасні тенденції розвитку торгівельної мережі.


7.МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

7.1 Поняття міжнародної торгівлі та її сучасний стан.

7.2 Зовнішньо-торгівельна політика держави та її регулювання

7.3 Стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки


ТЕМА 8. МАКРООРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

8.1. Економічна сутність, роль і функції оптової торгівлі в ринковому процесі

8.2. Форми та рівні організації оптової діяльності

8.3. Основні види оптових посередників


ТЕМА 9. ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

9.1. Загальна характеристика діяльності підприємств оптової торгівлі

9.2. Типи та види оптових підприємств, що функціонують на товарному ринку, їх класифікація та характеристика

9.3. Організація оптової закупівлі товарів

9.4. Оптовий продаж товарів

9.5. Послуги підприємств оптової торгівлі


ТЕМА 10. ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

10.1. Роздрібна торгівля, сутність і роль

10.2. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі

10.3. Функції роздрібних торгових підприємств

10.4. Спеціалізація підприємств роздрібної торгівлі

10.5. Принципи розміщення підприємств роздрібної торгівлі

10.6. Функції «прямого» та «зворотного» ходу в роздрібній торгівлі


ТЕМА 11. ОСНОВИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ

11.1 Суть та зміст мерчандайзингу.

11.2 Застосування технологій марчиндайзингу в виробництві та збуті.

11.3 Інструменти комунікацій в мерчандайзингу.

11.4 Комунікаційні засоби просування на місцях продажів


ТЕМА 12. ОРГАНІЗАТОРИ ОПТОВОГО ОБІГУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

12.1. Поняття, функції та права товарної біржі. Закон України «Про товарну біржу»

12.2. Біржове котирування цін (ціна продавця, покупця, біржової угоди, котирувальна)

12.3. Види біржових угод

12.4. Порядок проведення біржових торгів з реальним товаром

12.5. Аукціони: суть, види, порядок проведення

12.6. Оптові продовольчі ринки в комплексі інфраструктури товарного ринку

ТЕМА 13. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ

13.1. Сутність і завдання персонального продажу товарів

13.2. Основні етапи ефективного персонального продажу та їх зміст

13.3. Вимоги до торгових агентів та їх роботи


ТЕМА 14. ЛІЗИНГ.

14.1 Поняття та функції лізингу. Переваги та недоліки лізингу.

14.2 Законодавче регулювання лізингу в Україні.

14.3 Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин.

14.4 Класифікація лізингу та характеристика основних його форм.

14.5 Операція лізингу та практичні аспекти її здійснення


ТЕМА 15. ЛОГІСТИКА.

15.1 Поняття логістики та історичні аспекти її виникнення..

15.2 Види логістики.

15.3 Логістична система, логістичні ланцюги та логістична операція.

15.4 Ефективність функціонування логістичної системи.

15.5 Сучасні тенденції розвитку логістики.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Вступ

 

Ефективне функціонування сучасного ринку безпосередньо залежить від постійно відтворюваного ринкового середовища, важливим елементом якого є інфраструктура. У сучасній економічній теорії під інфраструктурою розуміють сукупність галузей і підприємств, зайнятих обслуговуванням суспільного виробництва

Сфера обігу являє собою складну економічну систему, забезпечення ефективного функціонування окремих її сегментів здійснюють спеціалізовані інфраструктури, зокрема інфраструктура товарного ринку.

Інфраструктура товарного ринку – це сукупність підприємств, організацій різних організаційно-правових форм, які створюють організаційно-економічні умови для прискорення руху товарів та коштів, зростання інвестиційних можливостей підприємств та забезпечують обслуговування і регулювання безперервного та ефективного функціонування й розвитку ринкової економіки.

Навчальний посібник містить матеріал який дозволить оволодіти теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, освоїти управління її діяльністю щодо просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери.

В навчальному посібнику розкривається сутність інфраструктури товарного ринку та її роль у ринковій економіці, види та умови здійснення ефективної діяльності окремими ланками інфраструктури товарного ринку, методи раціональної організації та планування діяльності підприємств та організації інфраструктури товарного ринку, систему показників інфраструктури товарного ринку та методи їх формування; уміти: самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом та обґрунтуванням ефективного функціонування і розвитку як інфраструктури товарного ринку в цілому, так і її окремих підприємств та організацій.

Даний посібник підготовлений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.


Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. 2-ге видання, доповне і перероблене. Автор: Пилявець В.М. та ін. К. Каравела, 220 с. т. 2024 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: навчальний посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 250 грн.


Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. 2-ге видання, доповне і перероблене К. Каравела, 220 с. т. 2024 р.