• Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Додатки до підручника / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 2021. – 312 с. Друге видання.

     Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Додатки до підручника / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 2021. – 312 с. Друге видання.

        Викладено загальні питання безпеки, ідентифіковано та класифіковано потенційні небезпеки, подано їх властивості, способи і засоби захисту від їх впливу, питання моніторингу та аналізу ризиків, основи санітарно-гігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань, загрози, що призводять до надзвичайних ситуацій, способи та засоби цивільного захисту населення і територій під час виникнення надзвичайної ситуації, принципи надання першої долікарської допомоги. Особливу увагу приділено особистій та колективній безпеці в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Підручник відповідає програмі єдиного комплексного курсу «Безпека життєдіяльності та цивільний захист», складеного відповідно до законодавства України. Для студентів та викладачів закладів вищої освіти всіх спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерно-комунікаційних технологій. Додатки до підручника викладено окремою книгою.

                      ЗМІСТ

Додатки до Розділу 1 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК БАЗОВА

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ……………………………………....

Додаток 1.1. Порушення екологічної рівноваги природного середовища

внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу ………..

Додаток 1.2. Зростання техногенних аварій і катастроф при взаємодії

людини зі складними технічними системами …………………………….....

Додаток 1.3. Соціально-політична напруженість ……………………….....

Додаток 1.4. Національна безпека України ………………………………..

Додаток 1.5. Оцінка рівня життєдіяльності ………………………………..

Додаток 1.6. Класифікація небезпек ………………………………………..

Додаток 1.7. Стихійні лиха ………………………………………………….

Додаток 1.8. Природні випромінювання …………………………………...

Додаток 1.9. Падаючі з космосу тіла ……………………………………….

Додаток 1.10. Атмосферна електрика ………………………………………..

Додаток 1.11. Блискавкозахист ………………………………………………

Додаток 1.12. Небезпечна флора ……………………………………………..

Додаток 1.13. Небезпечна фауна ……………………………………………..

Додаток 1.14. Патогенні мікроорганізми ……………………………………

Додаток 1.15. Галузі народного господарства, які найбільше

забруднюють навколишнє середовище ……………………………………

Додаток 1.16. Механічні небезпеки ………………………………………….

Додаток 1.17. Енергетичні небезпеки ………………………………………..

Додаток 1.18. Хімічні небезпеки ……………………………………………..

Додаток 1.19. Кібернебезпеки ………………………………………………..

Додаток 1.20. Комп’ютерна залежність ……………………………………...

Додаток 1.21. Алкоголізм …………………………………………………….

Додаток 1.22. Тютюнопаління ……………………………………………….

Додаток 1.23. Наркоманія та токсикоманія …………………………………

Додаток 1.24. Захворювання, які передаються статевим шляхом …………

Додаток 1.25. Небезпека СНІДу ……………………………………………..

Додаток 1.26. Туберкульоз …………………………………………………...

Додаток 1.27. Гепатит ………………………………………………………...

Додаток 1.28. Корупція та криміналізація суспільства …………………….

Додаток 1.29. Злочинність як фактор небезпеки ……………………………

Додаток 1.30. Поняття та різновиди натовпу ……………………………….

Додаток 1.31. Методи оцінки ризику ………………………………………..

Додаток 1.32. Індивідуальний ризик ………………………………………...

Додаток 1.33. Груповий або соціальний ризик …………………………….

Додаток 1.34. Концепція управління ризиками …………………………….

Додаток 1.35. Фізіологічні бар’єри організму людини …………………….

Додаток 1.36. Природні бар’єри захисту біосфери …………………………

Додаток 1.37. Штучні бар’єри захисту людини та середовища мешкання ..

Додаток 1.38. Паспортизація та створення загальнодержавного реєстру

потенційно небезпечних об’єктів ………………………………………….....

Додаток 1.39. Розслідування нещасних випадків невиробничого

характеру ……………………………………………………………………….

Додаток 1.40. Аптечка швидкої допомоги ………………………………….

Додаток 1.41. Перша допомога при шокових станах ………………………

Додаток 1.42. Непритомність ………………………………………………...

Додаток 1.43. Струс мозку …………………………………………………...

Додаток 1.44. Асфіксія ……………………………………………………….

Додаток 1.45. Перша допомога при кровотечах та пораненнях м’яких

тканин …………………………………………………………………………..

Додаток 1.46. Перша допомога при травмах опорно-рухового апарату ….

Додаток 1.47. Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних

опіках …………………………………………………………………………...

Додаток 1.48. Перша допомога при гострих отруєннях ……………………

Додаток 1.49. Ураження електричним струмом ……………………………

Додаток 1.50. Перша допомога при утопленні ……………………………..

Додаток 1.51. Травмування внаслідок дорожньо-транспортної події ……..

Додаток 1.52. Перша допомога при травматичній ампутації ……………...

Додаток 1.53. Положення постраждалого до прибуття бригади швидкої

медичної допомоги або на етапі транспортування ……………………….....

Додатки до Розділу 2 ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ’Я ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ …………………………………………

Додаток 2.1. Охорона праці як складова безпеки життєдіяльності ……...

Додаток 2.2. Теоретичні основи охорони праці …………………………...

Додаток 2.3. Правові та організаційні основи охорони праці ……………

Додаток 2.4. Державна політика в галузі охорони праці …………………

Додаток 2.5. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці ……...

Додаток 2.6. Порядок застосування міжнародних договорів та угод ……

Додаток 2.7. Права жінок на охорону праці ……………………………….

Додаток 2.8. Права неповнолітніх на охорону праці ……………………..

Додаток 2.9. Права людей з обмеженими можливостями на охорону

праці …………………………………………………………………………….

Додаток 2.10. Державна система управління охороною праці …………….

Додаток 2.11. Система управління охороною праці на підприємстві

(СУОПП) ……………………………………………………………………….

Додаток 2.12. Гігієнічне нормування умов праці …………………………..

Додаток 2.13. Навчання та інструктажі з питань охорони праці ………….

Додаток 2.14. Вимоги безпеки перед початком роботи з ВДТ ЕОМ та

ПЕОМ …………………………………………………………………………..

Додаток 2.15. Вимоги безпеки під час роботи з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ ……

Додаток 2.16. Вимоги безпеки після закінчення роботи з ВДТ ЕОМ та

ПЕОМ …………………………………………………………………………..

Додаток 2.17. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях з ВДТ ЕОМ та

ПЕОМ …………………………………………………………………………..

Додаток 2.18. Ергономічні характеристики основних елементів робочого

місця працюючих з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ …………………………………….

Додаток 2.19. Сучасні модифікації ергономічних робочих місць ………...

Додаток 2.20. Вимоги до ВДТ ЕОМ ………………………………………...

Додаток 2.21. Освітлення …………………………………………………….

Додаток 2.22. Основні світлотехнічні поняття та одиниці ………………...

Додаток 2.23. Освітлення робочих приміщень з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ …...

Додаток 2.24. Мікроклімат робочих приміщень ……………………………

Додаток 2.25. Вентиляція …………………………………………………….

Додаток 2.26. Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні

звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях, обладнаних ВДТ

ЕОМ і ПЕОМ ………………………………………………………………......

Додаток 2.27. Електромагнітне випромінювання …………………………..

Додаток 2.28. Іонізація повітря ……………………………………………...

Додаток 2.29. Організація безпечної експлуатації електроустаткування …

Додаток 2.30. Чинники електричного характеру, що впливають на

наслідки ураження людини електричним струмом …………………………

Додаток 2.31. Чинники неелектричного характеру, що впливають на

наслідки ураження людини електричним струмом …………………………

Додаток 2.32. Напруга залишкового заряду ………………………………..

Додаток 2.33. Основи фізіології праці ………………………………………

Додаток 2.34. Комплекс вправ для очей …………………………………….

Додаток 2.35. Комплекс вправ для поліпшення мозкового кровообігу …..

Додаток 2.36. Комплекс вправ для рук ……………………………………...

Додаток 2.37. Комплекс вправ для хребта ………………………………….

Додаток 2.38. Психологічне розвантаження ………………………………..

Додаток 2.39. Державне соціальне страхування ……………………………

Додаток 2.40. Пожежна безпека на підприємстві …………………………..

Додаток 2.41. Системи протипожежного захисту ………………………….

Додаток 2.42. Вогнегасники …………………………………………………

Додаток 2.43. Автоматичні установки газового пожежогасіння для

серверних ………………………………………………………………………

Додаток 2.44. Дії персоналу під час виникнення пожежі ………………….

Додаток 2.45. Система евакуації …………………………………………….

Додатки до Розділу 3 ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

І ТЕРИТОРІЙ …………………………………………………………………

Додаток 3.1. Склад та основні завдання сил цивільного захисту ………...

Додаток 3.2. Організація ЦЗ на об’єкті господарської діяльності ……….

Додаток 3.3. Заходи на об’єкті господарської діяльності у сфері ЦЗ ……

Додаток 3.4. Класифікатор надзвичайних ситуацій України …………….

Додаток 3.5. Категорії суб’єктів господарювання за рівнем загрози

виникнення надзвичайної ситуації …………………………………………...

Додаток 3.6. 12-бальна міжнародна шкала MSK-64 ………………………

Додаток 3.7. 12-бальна шкала для вимірювання характеристик вітрів …

Додаток 3.8. Оцінка хвилювання моря …………………………………….

Додаток 3.9. Лісові пожежі …………………………………………………

Додаток 3.10. Класифікація об’єктів за їх пожежо- та вибухонебезпекою..

Додаток 3.11. Нормування шкідливих речовин …………………………….

Додаток 3.12. Сучасний стан Чорнобильської АЕС ………………………..

Додаток 3.13. Суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії

в Україні ………………………………………………………………………..

Додаток 3.14. Захист населення від небезпек війни ………………………..

Додаток 3.15. Різновиди сучасного тероризму ……………………………..

Додаток 3.16. Воєнний стан. Права та обов’язки громадян ……………….

Додаток 3.17. Речі, які повинні бути в «тривожному рюкзаку» …………...

Додаток 3.18. Оповіщення та інформування у сфері ЦЗ …………………...

Додаток 3.19. Захисні споруди цивільного захисту ………………………..

Додаток 3.20. Проведення заходів з евакуації ………………………………

Додаток 3.21. Біологічний захист населення, тварин і рослин …………….

Додаток 3.22. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС ……………………

Додаток 3.23. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації …………

Додаток 3.24. Залучення сил ЦЗ до ліквідації наслідків НС ……………….

Додаток 3.25. Усунення аварій на мережах комунального господарства …

Додаток 3.26. Захист продуктів харчування і води від зараження

радіоактивними, хімічними речовинами та бактеріальними засобами ……

Додаток 3.27. Соціальний захист постраждалих ……………………………Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Додатки до підручника / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 2021. – 312 с. Друге видання.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: додатки до підручника
  • Наявність: Є в наявності
  • 340 грн.


Рекомендовані товари

Охорона праці та цивільний захист. Підручник: НОВИНКА! Левченко О.Г. та ін.

Охорона праці та цивільний захист. Підручник: НОВИНКА! Левченко О.Г. та ін.

Охорона праці та цивільний захист: Підручник / О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О..

400 грн.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист, Додатки до підручника. Затв. ВР "Левченко О.Г., Зацарний В.В. та ін."