• Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні:  проблеми теорії та практики:  Монограф.  	Обушна Н. І.  472 с. т. 2023 р.

У монографії знайшло відображення комплексної проблеми, пов᾿язаної із формуванням інституціональних засад публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні. На основі дослідження концептуальних засад управління суспільством в умовах цивілізаційної та формаційної модернізації обґрунтовано об’єктивну необхідність становлення інституту публічного аудиту як інноваційного механізму модернізації публічного управління; представлено методологію інституціоналізації публічного аудиту, в рамках якої запропоновано інституціональну концепцію та уніфіковано головні елементи інституту публічного аудиту; охарактеризовано особливості інституціоналізації Рахункової палати в Україні та сформульовано пропозиції щодо модернізації й розширення її конституційної компетенції як вищої аудиторської інституції держави; сформовано “Пентаграму передумов становлення інституту публічного аудиту в Україні” та визначено стратегічні вектори розвитку інституціональних засад зовнішнього аудиту публічного сектору в контексті європейської інтеграції України. Монографія розрахована на науковців, докторантів і аспірантів, фахівців з публічного управління та адміністрування, політичних і громадських діячів, студентів ВНЗ. 

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……..…………….............. 6

ВСТУП………………………………………………………............. 8

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ

СУСПІЛЬСТВОМ В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ТА

ФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ……………………………… 14

1.1. Модернізація як сучасний тренд розвитку управління суспільством: цивілізаційно-формаційний аспект.............…... 15

1.2. Особливості публічного управління в умовах суспільної модернізації……………………………………………………... 31

1.3. Публічний аудит як інноваційний механізм модернізації публічного управління …………………...…………………….. 50

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………....…………...…….. 58

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН….…………………… 62

2.1. Ретроспективний аналіз етапів виникнення та розвитку публічного аудиту......................................................................... 63

2.2. Категоріально-понятійні сучасні інтерпретації розуміння публічного аудиту в науковому дискурсі…...............................

2.3. Логічна концептуально-понятійна модель публічного аудиту в системі публічного управління………….…....….….

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……..…….…..………………….…..

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ……………………………………………………………. 124

3.1. Роль Вищих органів аудиту в забезпеченні прозорості та підзвітності публічного управління.………………………….. 125

3.2. Міжнародні стандарти вищих органів аудиту як інструмент  підвищення ефективності аудиту публічного сектору .……... 147

3.3. Прогресивні тенденції функціонування інституту публічного аудиту в контексті міжнародного досвіду .…………………… 160

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3………..…..…………...……….……. 166

РОЗДІЛ 4. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ………………………...

4.1. Інституціональний підхід як методологія дослідження публічного аудиту у площині модернізації суспільних інститутів..………………………………………...…………….

4.2. Формування складових інституціональної концепції публічного аудиту…………………………………………......

4.3. Уніфікація елементів інституту публічного аудиту в рамках інституціональної концепції…………………………………… 202

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4…………………………………….... 211

РОЗДІЛ 5. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ ЯК ІНСТИТУТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ……………………

5.1. Історичні традиції здійснення державного фінансового контролю на території України………………………………

5.2. Сучасний етап розвитку державного фінансового контролю в умовах імплементації міжнародного досвіду в контексті утвердження парадигми публічного аудиту 

5.3. Чинна система державного фінансового контролю в Україні та об᾿єктивна необхідність її інституціонального перетворення в умовах модернізації публічного управління.. 261

5.4. Особливості інституціоналізації Рахункової палати як вищої аудиторської інституції держави…………….………………... 281

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5……………….……………………... 308

РОЗДІЛ 6. ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ………………………………………………………….. 312

6.1. Формалізація системи передумов становлення та розвитку публічного аудиту в Україні….……………………………….. 313

6.2. Напрями модернізації компетенцій та правового статусу Рахункової палати в контексті її легітимації як вищої аудиторської інституції держави……………………………… 324

6.3. Стратегічні вектори забезпечення інституціоналізації публічного аудиту в Україні ..………………………………… 346

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 Список використаних джерел до розділу 


Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні: проблеми теорії та практики: Монограф. Обушна Н. І. 472 с. т. 2023 р.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: монографія
  • Наявність: Є в наявності
  • 500 грн.


Рекомендовані товари

Публічне фінансування та публічний аудит: теоретико-інституціональний аспект: монографія. Київ: Вид-во “Каравела”, 2024. 288 с.

Публічне фінансування та публічний аудит: теоретико-інституціональний аспект: монографія. Київ: Вид-во “Каравела”, 2024. 288 с.

        У монографії знайшло відображення комплексного завдання, пов᾿язаного з ф..

400 грн.

Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні: проблеми теорії та практики: Монограф. Обушна Н. І. 472 с. т. 2023 р.