• Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник (В5). Рек. ВР ЛНУ ім. Івана Франка.  За редакцією доктора соціологічних наук, професора Ю. Ф. Пачковського

            У навчальному посібнику розглянуто теорії середнього рівня, що охоплюють низку актуальних соціальних явищ і феноменів у різних сферах соціологічного знання. Зроблено акцент на їхньому всебічному теоретикоприкладному аналізі з урахуванням сучасних тенденцій, що спостерігаються у розвитку інформаційного суспільства і нової економіки, а також наслідків глобальних та трансформаційних процесів у царині безпеки, праці, управління, міграції, освіти, споживання, підприємництва, молодіжної і гендерної політики. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, практиків а також для широкого кола читачів, хто цікавиться актуальними проблемами сучасної зарубіжної і української соціологічної думки. 

  ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………..…. 5

ЧАСТИНА I. ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ:

ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ

Розділ 1. Соціологія безпеки………………………………………………… 8

1.1. Підходи до визначення поняття «безпека». Еволюція поняття

«безпека»……………………………………………………………………….. 8

1.2. Теоретико-методологічні основи соціології безпеки. Становлення і

розвиток соціології безпеки………………………………….…………….…. 14

1.3. Рівні і різновиди безпеки. Питання суб’єктності та об’єктності

безпеки………………………………………………………………………….. 26

1.4. Суспільство ризиків. Класифікація загроз…….………………………… 31

Розділ 2. Соціологія освіти……………….……………………………...….. 45

2.1. Теоретико-методологічні основи вивчення освіти в соціології……….. 45

2.2. Соціологія освіти як спеціальна соціологічна теорія. Освіта як

соціальний феномен………………………………………………………….. 49

2.3. Актуальні проблеми освітніх процесів в сучасній Україні………….…. 53

Розділ 3. Соціологія Інтернету……………………………………………... 65

3.1. Історія Інтернету. Соціологія Інтернету доби глобалізації…………...... 65

3.2. Інтернет: структура, функції, сфери застосування………………….….. 70

3.3. Революційні зміни інформаційно-комунікативних технологій

в Україні наприкінці ХХ - поч. ХХІ ст……………………………………..... 73

3.4. Інтелектуальні технології як основа формування

нового типу суспільств…………………………………………………….…. 81

3.5. Головна проблематика соціології Інтернету………………………….…. 84

Розділ 4. Соціологія молоді……………………………………………..…... 94

4.1. Об’єкт, предмет, функції соціології молоді………………………….… 95

4.2. Історія вітчизняної соціології молоді……………………………..….… 97

4.3. Молодь як соціально-демографічна спільнота……………………….... 98

4.4. Соціалізація молоді. Медіа- та кіберсоціалізація молоді………….….. 100

4.5. Молодіжна свідомість……………………………………..……….……. 104

4.6. Самовизначення молоді…………………………………………….…… 108

4.7. Молодіжні субкультури…………………………………………….…… 110

Розділ 5. Соціологія злочинності…………………………………….……. 122

5.1. Соціологія злочинності як соціологічна субдисципліна………………. 122

5.2. Центральні поняття соціології злочинності……………………….…... 125

5.3. Історична ґенеза соціології злочинності…………………………………. 127

5.4. Сучасні та перспективні напрями досліджень у соціології

злочинності……………………………………………………………………... 135

4

Розділ 6. Соціологія гендеру………………………………………….…..…. 145

6.1. Що таке гендер? Гендерна категоризація…………………..……..…….. 145

6.2. Етапи розвитку, теорії фемінізму. Маскулінність………………..….….. 152

6.3. Тіло, тілесність, сексуальність……………………………….…….……. 160

6.4. Гендерна політика в Україні………………………………………..……. 163

ЧАСТИНА II. ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ:

ВІД ЕКОНОМІКИ ДО СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 7. Економічна соціологія ……………………………….….….……. 172

7.1. Економічна соціологія: об’єкт, предмет, основні завдання …………… 172

7.2. Понятійний апарат економічної соціології……………….……….…..… 174

7.3. Соціологічний аналіз економічних інститутів……….………….….…… 176

7.4. Ринок як економічний інститут та соціальна система………….……… 180

Розділ 8. Соціологія споживання…………………………………….…….. 190

8.1. Феномен суспільства споживання……………………………….….…… 190

8.2. Сутність та особливості споживчої поведінки…………………...…….. 199

8.3. Культура споживання……….…………………………………..….….….. 207

Розділ 9. Соціологія підприємництва………………….………….….……. 219

9.1. Соціологія підприємництва як соціологічна теорія середнього рівня… 220

9.2. Генеза поглядів на підприємництво……………….………………….….. 225

9.3. Соціологічна концептуалізація підприємництва…………………….….. 230

Розділ 10. Соціологія управління………………………………………….. 248

10.1. Ключові поняття та категорії. Базові теорії соціології

управління……………………………………………………………………… 248

10.2. Основні елементи управлінського процесу…………………………… 254

10.3. Особливості внутрішнього та зовнішнього управління в організаціях 258

Розділ 11. Соціологія праці…………………………………………….……. 267

11.1. Об’єкт, предмет, функції та категоріальний апарат соціології праці 267

11.2. Праця як основний базовий соціальний процес…………….…….…... 272

11.3.Трудова поведінка та трудова адаптація……………………..…….…... 278

11.4. Мотивація та стимулювання праці…………………………..……..….. 285

11.5.Трудова мобільність і кар’єра…………………………………….….…. 289

Розділ 12. Соціологія міграцій…………………………………………..….. 300

12.1. Міграція як соціальний феномен та як об’єкт вивчення соціології….. 300

12.2. Теоретико-методологічні основи вивчення міграційних процесів….. 307

Термінологічний словник…………………………………………….….…. 322

Бібліографія…………………………………………………………………… 342

5

30-річчю академічної соціології у

Львівському націонал

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник (В5). Рек. ВР ЛНУ ім. Івана Франка. За редакцією доктора соціологічних наук, професора Ю. Ф. Пачковського

  • Производитель: Каравела
  • Модель: Посібник
  • Наличие: Есть в наличии
  • 450 грн.


Заказать в 1 клик

Мы перезвоним Вам и уточним детали

Рекомендуемые товары

Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник (В5). Рек. ВР ЛНУ ім. Івана Франка. за наук. ред. Ю. Ф. Пачковського