• Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі

      У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, бакалаврів, магістрів а також методологія конкретних соціологічних досліджень.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів та широкого кола зацікавлених соціологією.                                      

                                                            ЗМІСТ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО ................................................................................... 6

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА, ЇЇ ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І

ФУНКЦІЇ .............................................................................................. 8

1.1. Соціологія та її місце в системі сучасних наук ............................... 8

1.2. Об’єкт і предмет соціології ............................................................... 9

1.3. Закони, категорії і методи соціології .............................................. 10

1.4. Структура і рівні соціологічного знання ........................................ 13

1.5. Основні функції соціології .............................................................. 18

1.6. Зв’язок соціології з іншими суспільними науками ....................... 19

Резюме ...................................................................................................... 22

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення .......................... 23

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ В КРАЇНАХ

 ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ, США ТА В УКРАЇНІ ................................... 24

2.1. Виникнення і розвиток соціології як окремої науки ..................... 24

2.2. Основні етапи і напрями американської і західноєвропейської

соціології ХХ ст................................................................................. 31

2.3. Соціологічна думка України ............................................................ 47

Резюме ...................................................................................................... 60

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення .......................... 61

ТЕМА 3. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА ................... 62

3.1. Сутність та типологія суспільств .................................................... 62

3.2. Розвиток суспільств .......................................................................... 70

Резюме ...................................................................................................... 82

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення .......................... 82

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА

СПЕЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ .................................................. 84

4.1. Сутність та основні елементи соціальної структури .................... 84

4.2. Соціальна стратифікація: поняття та види..................................... 95

Резюме .................................................................................................... 105

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення ........................ 105

ТЕМА 5. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ

 ЗВ’ЯЗКІВ ......................................................................................... 107

5.1. Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу

особистості ...................................................................................... 107

5.2. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи....................... 110

5.3. Соціальний статус і соціальні ролі особистості .......................... 112

5.4. Соціальна структура особистості ................................................. 116

4

5.5. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної

поведінки ......................................................................................... 118

5.6. Соціальні типи особистості ........................................................... 120

5.7 Нові тенденції взаємодії людини і суспільства

 у сучасних умовах............................................................................ 122

ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ............................................ 126

6.1. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст ... 126

6.2. Соціологія економічної і соціальної сфер .................................... 128

6.3. Основні наукові напрями економічної соціології ........................ 131

6.4. Місце економічної культури в економічній соціології................ 132

6.5. Взаємозв’язок економічної соціології з іншими науками........... 133

Резюме .................................................................................................... 135

Запитання для роздуміві, самоперевірки, повторення ....................... 135

ТЕМА 7. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ........................... 137

7.1. Предмет соціології праці та управління ....................................... 137

7.2. Зв’язок соціології праці та управління з іншими науками про

працю ............................................................................................... 142

7.3. Соціологія праці й управління і менеджмент .............................. 145

ТЕМА 8. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ................................................... 137

8.1. Предмет соціології політики ....................................................... 149

8.2. Галузі соціології політичних відносин ...................................... 152

8.2.1. Соціологія політичних рухів і партій ................................... 152

8.2.2. Соціологія держави ................................................................ 158

8.2.3. Соціологія міжнародних відносин........................................ 161

Резюме .................................................................................................... 163

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення ........................ 163

ТЕМА 9. СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ ................................................. 165

9.1. Предмет соціології культури, її структура та функції................. 165

9.2. Основні поняття, категорії та сфери соціології культури ........... 170

9.3. Нова соціально-культурна реальність та розвиток національної

культури ........................................................................................... 173

Резюме .................................................................................................... 178

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення ........................ 178

ТЕМА 10. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ....................................................... 165

10.1. Предмет соціології релігії та її функції ................................... 179

10.2. Релігія як соціальний інститут .................................................... 182

10.3. Сучасна релігійна ситуація в Україні ......................................... 185

5

ТЕМА 11. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ..................................................... 191

11.1. Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у

державній молодіжній політиці ..................................................... 192

11.2. Основні поняття і категорії соціології молоді ........................... 194

11.3. Стан дослідження молодіжних проблем та необхідність розвитку

соціології молоді в Україні............................................................. 199

ТЕМА 12. СОЦІОЛОГІЯ СІМ`Ї ........................................................... 206

12.1. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення .................................. 206

12.2. Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група .......... 212

12.3. Основні функції сім’ї та тенденції її розвитку .......................... 215

Резюме .................................................................................................... 222

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення ....................... 223

ТЕМА 13. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ ............................................ 224

13.1. Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у

суспільстві ....................................................................................... 224

13.2. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні

теорії конфлікту ............................................................................... 227

13.3. Структура та динамічні показники конфліктів .......................... 231

13.4. Причини й умови виникнення конфліктів.................................. 234

13.5. Управління соціальними конфліктами ....................................... 237

13.6. Соціальні конфлікти у сучасній Україні..................................... 240

Резюме .................................................................................................... 242

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення ........................ 243

ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,

МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ТА АНАЛІЗУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ

ІНФОРМАЦІЇ .................................................................................. 244

14.1. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види ... 244

14.2. Програма і робочий план конкретно-соціологічного

дослідження. Вибірка ..................................................................... 249

14.3. Методи збору та аналізу соціологічної інформації ................... 257

Резюме .................................................................................................... 273

Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення ........................ 274

ЛІТЕРАТУРА .......................................................................................... 276

6

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Людина – істота суспільна (Аристотель). Вона здійснює свою життєдіяльність в

суспільстві, в колі собі подібних. Правильне розуміння законів функціонування і розвитк

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі

  • Виробник: Каравела
  • Модель: підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 330 грн.


Рекомендовані товари

Соціологічні та політологічні студії: підручник для студентів вищих закладів освіти. Рек. ВР КДПУ. 	За редакцією професора  А. С. Лобанової

Соціологічні та політологічні студії: підручник для студентів вищих закладів освіти. Рек. ВР КДПУ. За редакцією професора А. С. Лобанової

    Підручник містить базові теоретичні положення соціології та політології як складових і..

550 грн.

Соціологія виховання: Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене.  Лукашевич М.П. Лукашевич О.М., Шандор Ф.Ф. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 244 с.

Соціологія виховання: Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Лукашевич М.П. Лукашевич О.М., Шандор Ф.Ф. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 244 с.

Підручник підготовлений відповідно до державного стандарту підготовки спеціалістів та магістрів з с..

280 грн.

Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти.  К.: «Каравела», 2022.  302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./

Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. К.: «Каравела», 2022. 302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./

Навчально-методичний посібник є путівником у професійну соціологію як для студентів, що пов’язали св..

340 грн.

Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За наук. ред. В.М. Пічі