• Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти.  К.: «Каравела», 2022.  302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./

Навчально-методичний посібник є путівником у професійну соціологію як для студентів, що пов’язали своє майбутнє професійне життя з соціологічною діяльністю, так і для абітурієнтів, які ще не обрали свій майбутній професійний шлях. У ньому представлено відомості про місію, предметне поле, функції і завдання соціології у суспільстві, про процеси інституціоналізації соціології як науки і як навчальної дисципліни, про розвиток соціологічної освіти у світі й в Україні, про умови і вимоги до отримання кваліфікації фахівця-соціолога і науковця-соціолога. Особливу увагу приділено професіоналізації соціології, професійним і етичним стандартам соціологічної діяльності. Розглянуті особливості освітнього процесу щодо підготовки фахівців-соціологів. Презентовані різні напрямки соціологічної підготовки у вищих закладах освіти України, різні освітні та освітньо-наукові програми, представлена проблематика соціологічних організацій та форумів.

Посібник стане у нагоді не тільки студентам, викладачам вищих закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців-соціологів, але й усім тим, хто прагне розібратися у місії й специфіці соціологічної науки та її ролі у розбудові українського суспільства.


                                          ЗМІСТ
Передмова ……………………………………………………………… 6
Розділ 1. Соціологія як наука та її суспільне призначення
Тема 1. Місія соціології у суспільному житті ……………………… 9
1.1. Сучасний світ та глобальні виклики ………………………... 9
1.2. Особливості розвитку та проблеми сучасного українського суспільства ............... 16
1.3. Роль фахівців-соціологів у діагностиці стану проблем суспільного життя…………….. 23
1.4. Довіра населення до соціології та соціологів …………….. 28
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……….. 31
Література до теми ……………………………………………… 31
Тема 2. Соціологія як наука ………………………………………... 33
2.1. Соціологія як наука про суспільство: об’єкт і предметне поле ……….. 33
2.2. Суспільні функції сучасної соціології …………………….. 37
2.3. Професійна, прикладна, критична і публічна соціології … 40
2.4. Соціоінженерна діяльність ………………………………… 46
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……….. 50
Література до теми ……………………………………………… 50
Тема 3. Категоріально-понятійний апарат соціології …………... 52
3.1. Наука та її визначення. Інформація. Знання ……………… 52
3.2. Поняття та наукове поняття. Категорії та їх визначення … 59
3.3. Основні категорії і поняття соціологічної науки ………… 61
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ………. 67
Література до теми ……………………………………………… 68
Тема 4. Соціологічне знання про соціальну дійсність ………….. 69
4.1. Соціальна дійсність як об’єкт соціологічного пізнання …. 69
4.2. Система і структура соціологічного знання ……………… 72
4.3. Теоретична соціологія та її основні парадигми ………….. 77
4.4. Спеціальні і галузеві соціологічні теорії …………………. 83
4.5. Соціологічні дослідження як науковий метод діагностики соціальної дійсності …... 87
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ………. 97
Література до теми ……………………………………………… 98
Тема 5. Соціологічна культура та її чинники …………………… 99
5.1. Соціологічна культура: визначення поняття та її рівні ….. 99
5.2. Структура соціологічної культури ……………………… 106
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки …….. 112
Література до теми ……………………………………………. 113
Розділ 2. Соціологія як професія
Тема 6. Професіоналізація соціології …………………………….. 114
6.1. Професіоналізація соціології – розуміння змісту і завдань 114
6.2. Професіограма соціолога …………………………………. 116
6.3. Професійна етика соціологічної діяльності ……………... 122
6.4. Кодекс професійної етики соціолога …………………….. 125
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……… 127
Література до теми …………………………………………….. 127
Тема 7. Світові та вітчизняні професійні спільноти соціологів .130
7.1. Професійні спільноти як ресурс для розвитку соціології ..130
7.2. Особливості діяльності Міжнародної асоціації соціологів ..133
7.3. Функціонування професійних соціологічних спільнот в Європі та США …. 137
7.4. Соціологічна асоціації України: становлення і розвиток . 143
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……… 147
Література до теми …………………………………………….. 148
Тема 8. Напрями професійної діяльності сучасного соціолога ..149
8.1. Обов’язки штатного соціолога організації, установи, підприємства, фахівця відділу кадрів, проектного відділу. 149
8.2. Діяльність соціолога у сфері маркетингу і реклами ……. 158
8.3. Соціолог у PR-службах і відділах зв’язків з громадськістю 163
8.4. Соціолог і полстер: їх роль у політконсалтингу ………… 167
8.5. Соціолог в системі державного управління ……………... 171
8.6. Соціолог-кримінолог ……………………………………... 173
8.7. Діяльність фахівця-соціолога в системі освіти …………. 175
8.8. Викладацька діяльність соціолога ……………………….. 176
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……… 177
Література до теми …………………………………………….. 178
Розділ 3. Соціологія як навчальна дисципліна.
Соціологічна освіта
Тема 9. Інституціоналізація соціологічної освіти ……………… 179
9.1. Інституалізація, професіоналізація та спеціалізація соціології в Європі та США … 179
9.2. Основні етапи становлення соціологічної освіти в Україні .189
9.3. Сучасний стан соціологічної освіти у закладах вищої освіти України ….. 197
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……… 200
Література до теми …………………………………………….. 200
Тема 10. Соціологія як навчальна дисципліна …………………. 202
10.1. Інституціоналізація соціології як навчальної дисципліни .202
10.2. Фахові особливості викладання соціології у закладах вищої освіти …. 204
10.3. Специфіка побудови навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти .. 210
10.4. Методика викладання соціології ………………………... 214
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……… 225
Література до теми …………………………………………….. 225
Тема 11. Пізнавальна діяльність студентів у процесі навчання соціології …. 227
11.1. Пізнавальна діяльність у процесі навчання соціології та її характеристика …. 227
11.2. Соціологічна практика та особливості її проходження .. 229
11.3. Самостійна робота студентів-соціологів ……………….. 231
11.4. Контроль за рівнем знань студентів та його види ……... 232
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……… 234
Література до теми …………………………………………….. 234
Тема 12. Рівні підготовки фахівців у галузі соціології ……….... 236
12.1. Особливості підготовки бакалаврів-соціологів ………... 236
12.2. Магістратура за спеціальністю «Соціологія» та її основні цілі …. 242
12.3. Підготовка докторів філософії PhD у галузі «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Соціологія» .. 247
12.4. Умови підготовки докторів наук з соціології ………….. 255
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки ……… 259
Література до теми …………………………………………….. 259
Післямова ……………………………………………………………. 261
Бібліографія …………………………………………………………. 263
Додатки ………………………………………………………………. 277Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. К.: «Каравела», 2022. 302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 340 грн.


Рекомендовані товари

Теорія систем і системний аналіз у соціології: Підручник. Туленков М.В. 596 с. т. 2023 р.

Теорія систем і системний аналіз у соціології: Підручник. Туленков М.В. 596 с. т. 2023 р.

Туленков М.В.  Теорія систем і ситемний аналіз у соціології: підручник. – Київ : Каравела, 202..

560 грн.

Соціологія виховання: Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене.  Лукашевич М.П. Лукашевич О.М., Шандор Ф.Ф. Київ. 2023 р. 244 с. т/м обкл.

Соціологія виховання: Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Лукашевич М.П. Лукашевич О.М., Шандор Ф.Ф. Київ. 2023 р. 244 с. т/м обкл.

Підручник підготовлений відповідно до державного стандарту підготовки спеціалістів та магістрів з с..

280 грн.

Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі. 296 с. т. 2023 р.

Соціологія: Підручник. 5-те вид., стереотипне / Затвер. МОНУ. За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі. 296 с. т. 2023 р.

      У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспі..

330 грн.

Соціологія. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. К.: «Каравела», 2022. 302. / Лобанова А.С., Калашнікова Л.В./