У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі. Для студентів вищих навчальних закладів.

                                 Зміст

ПЕРЕДМОВА


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ     

1. Предмет і завдання психологічної науки

1.1. Предмет психології

1.2. Завдання психологічної науки

1.3. Місце психології в системі наук

1.4. Галузі психологічних знань

1.5. Мозок і психіка

1.6. Школи, напрями, концепції у психології

2. До історії психологічної думки

2.1. Дохристиянські часи – XVIII ст

2.2. Розвиток психологічної думки у XIХ – XX ст

3.Методи психології

3.1. Загальні питання побудови психологічного дослідження

3.2. Загальнонаукові методи

3.3. Конкретні наукові методи

3.4. Статистичний метод у психології

3.4.1. Упорядкування й рангування психологічнихдослідних даних

3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних

3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях

3.4.4. Надійність і валідність

3.5. Психологічні методики

4. Розвиток психіки та свідомості

4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин

4.2. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки

4.3. “Мова” і спілкування тварин

4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин

4.5. Суспільно-історичний характер свідомості

4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини

4.7. Свідомість та ментальність

Розділ ІІ. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

5. Відчуття

5.1. Поняття про відчуття

5.2. Фізіологічна основа відчуттів

5.3. Класифікація відчуттів

5.4. Види відчуттів

5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів

5.6. Індивідуальні особливості відчуттів

6. Сприймання

6.1. Поняття про сприймання

6.2. Фізіологічна основа сприймання

6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні

6.4. Загальні особливості сприймання

6.5. Класифікація та види сприймання

6.6. Індивідуальні особливості сприймання

7. Мислення

7.1. Поняття про мислення. Функції мислення

7.2. Теорії мислення

7.3. Змістовий бік мислення. Процес розуміння

7.4. Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес

7.5. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу

7.6. Мислення як діяльність. Процес розв’язання задач. Цілемотиваційний бік мислення

7.7. Види мислення

7.8. Індивідуальні відмінності в мисленні людини та її інтелект

7.9. Розвиток мислення

7.10. Поняття про інтелект

8. Пам’ять

8.1. Поняття про пам’ять

8.2. Теорії пам’яті

8.3. Види пам’яті

8.4. Процеси і закономірності пам’яті

8.5. Індивідуальні особливості пам’яті

8.6. Розвиток пам’яті

9. Уява

9.1. Поняття про уяву

9.2. Фізіологічні основи процесів уяви

9.3. Види уяви. Процеси уяви

9.4. Розвиток уяви у дітей

9.5. Виховання та індивідуальні особливості уяви

10. Почуття та емоції

10.1. Поняття про почуття та емоції

10.2. Теорії емоцій

10.3. Фізіологічна основа емоцій

10.4. Вплив емоцій на людину

10.5. Види емоцій і почуттів

10.6. Форми переживання почуттів

10.7. Вищі почуття

11. Увага

11.1. Поняття про увагу

11.2. Теорія уваги. Фізіологічні основи уваги

11.3. Властивості уваги

11.4. Види уваги

11.5. Увага й особистість

11.6. Розвиток уваги у школярів

11.7. Основні критерії вихованості уваги

Розділ ІІІ. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ

12. Діяльність як форма активності особистості

12.1. Активність

12.2. Діяльність

12.3. Теорії діяльності

12.4. Структура активності та діяльності

12.5. Засвоєння діяльності

12.6. Динаміка і саморегуляція активності особистості

12.7. Основні види діяльності та їхній розвиток в онтогенезі

13. Психологія особистості

13.1. Поняття про особистість

13.2. Теорії особистості

13.3. Структура особистості

13.4. Спрямованість особистості

13.5. Самосвідомість та “Я-концепція” особистості

13.6. Особистісне зростання

14. Темперамент

14.1. Поняття про темперамент

14.2. Історія розвитку вчення про темперамент

14.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент

14.4. Психологічна характеристика типів темпераменту

14.5. Роль темпераменту в праці та навчанні

14.6. Темперамент і проблеми виховання

14.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту

15. Характер

15.1. Поняття про характер

15.2. Провідні риси характеру

15.3. Акцентуйовані риси характеру

15.4. Природа та вияви характеру

15.5. Вчинок і формування характеру

15.6. Формування характеру в дитинстві

16. Здібності

16.1. Поняття про здібності

16.2. Якісна і кількісна характеристика здібностей

16.3. Види здібностей

16.4. Здібності, обдарованість, талант

17. Вольова активність особистості

17.1. Поняття про волю. Функції волі

17.2. Історія розвитку уявлень про волю

17.3. Воля як вища психічна функція

17.4. Вольове регулювання поведінки

17.5. Фази складної вольової дії

17.6. Класифікація вольових якостей особистості

17.7. Розвиток та виховання вольової активності людини

18. Спілкування

18.1. Поняття про спілкування

18.2. Функції та форми спілкування

18.3. Структура спілкування

18.4. Види спілкування

18.5. Засоби спілкування

18.6. Ефективність спілкування

18.7. Стилі спілкування

18.8. Оволодіння навичками спілкування

19. Психологія міжособистісних стосунків

19.1. Відносини, стосунки та ставлення

19.2. Класифікація груп у психології

19.3. Вплив спільності на індивіда

19.4. Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісних стосунків

СЛОВНИК

  Написати відгук

  Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
      Погано           Добре

  Загальна психологія Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 460 грн.


  Рекомендовані товари

  Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник. Рек. МОНУ

  Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник. Рек. МОНУ

  Вікова та педагогічна психологіяСкрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.Навчальний ..

  430 грн.

  Загальна психологія: Практикум. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України	Волошина В.В., Долинська Л.В.

  Загальна психологія: Практикум. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України Волошина В.В., Долинська Л.В.

  Практикум призначений для ґрунтовного оволодіння навчальним курсом «Загальна психологія», який читає..

  310 грн.

  Загальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Рек. МОНУ	Долинська Л.В. та ін.

  Загальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Рек. МОНУ Долинська Л.В. та ін.

  Дане видання є першою хрестоматією з загальної психології, укладеною в Україні. її основою є дослідж..

  580 грн.

  Психологічний словник-довідник. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України	Приходько Ю.О., Юрченко В.І.

  Психологічний словник-довідник. Навч. посібник. 3-тє вид. Реком. МОН України Приходько Ю.О., Юрченко В.І.

    У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної псих..

  450 грн.

  Психологічна служба в системі освіти : практикум / О. В. Строяновська. — К. : Каравела, 2018. — 176 с.

  Психологічна служба в системі освіти : практикум / О. В. Строяновська. — К. : Каравела, 2018. — 176 с.

   Навчально-методичний посібник розроблений для практичних психологів в системі освіти. Практику..

  255 грн.

  Загальна психологія. Підручник. Затверджено МОН України Скрипченко О.В., Долинська Л.В.