Туристично-ресурсний потенціал території : підручник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 534 с.

       Розглянуто теоретичні основи туристичного потенціалу та туристичних ресурсів території, методики оцінки туристичноресурсного потенціалу, в тому числі природної, природно-антропогенної та культурно-історичної складової; проаналізовано соціально-економічні ресурси туризму, висвітлені питання екології та охорони рекреаційно-туристичних ресурсів. Для студентів спеціальностей, що вивчають туризм, готельно-ресторанну справу, менеджмент організацій, географію тощо.  


                                                         ЗМІСТ

ВСТУП .................................................................................. 5

ЧАСТИНА 1. ЛЕКЦІЙНІ ТЕМИ ........................................... 7

Тема 1. Туристичний потенціал території ..................... 7

1.1. Поняття туристичного потенціалу території ........... 7

1.2. Методика оцінювання туристичного

потенціалу території ............................................... 16

1.3. Оцінка якості територій для розвитку

туризму та відпочинку ........................................... 32

Тема 2. Туристично-рекреаційні ресурси як важлива складова туристичного потенціалу території ............ 38

2.1. Основні поняття про туристичні ресурси............... 38

2.2. Класифікація туристичних ресурсів

і вимоги до них ....................................................... 49

2.3. Властивості та характеристики туристичних ресурсів ........... 56

2.4. Кадастр туристичних ресурсів ............................... 58

Тема 3. Природні туристичні ресурси - основа туристичного потенціалу території.......... 78

3.1. Поняття природних рекреаційних ресурсів ........... 78

3.2. Методи оцінки природних туристичних ресурсів .. 82

3.3. Значення туристичної ренти при використанні природних ресурсів .......... 91

3.4. Орографічні ресурси та їхнє використання в галузі туризму ............................... 97

3.5 Кліматичні ресурси в туризмі ................................ 120

3.6. Водні рекреаційно-туристичні ресурси ................. 134

3.7. Лісові рекреаційно-туристичні ресурси України ... 152

3.8. Природні лікувальні ресурси ................................. 158

3.9. Комплексна оцінка природних умов та ландшафтів ............................ 169

Тема 4. Потенційні можливості використання природно-антропогенних туристичних ресурсів України ....... 187

4.1. Екологія та охорона туристичних ресурсів ........... 187

4.2. Екологічний туризм ............................................... 195

4.3. Природоохоронні території як ресурс екотуризму 202

4.4. Рекреаційні навантаження на ландшафтні комплекси ........................ 225

Тема 5. Культурно – історичні ресурси як частина культурної спадщини України. Використання в туризмі..................................... 237

5.1. Елементи культури, що приваблюють туристів..... 239

5.2. Культурно–історичні туристичні ресурси України 246

5.3. Біосоціальні туристичні ресурси ........................... 271

5.4. Подієві ресурси України ........................................ 282

5.5. Трансресурсні об’єкти ........................................... 291

5.6. Оцінка культурно-історичних ресурсів ................. 294

5.7. Значення культурноїспадщини

для розвитку туризму............................................. 302

5.8. Пам’ятки, що входять в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ........... 309

Тема 6. Соціально-економічні ресурси як передумова використання туристичного потенціалу території......... 321

6.1. Визначення та класифікація соціально-економічних ресурсів туризму ........... 321

6.2. Туристична інфраструктура як основа соціально-економічних ресурсів .................... 334

6.3. Транспортна інфраструктура в туризмі ................ 338

6.4. Інфраструктура розміщення та харчування туристів................. 360

6.5. Туристичні об’єкти, комплекси та заклади ............ 372

Частина 2. ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ......... 386

Додатки ............................................................................. 460

Словник понять та термінів ........................................... 512

                                                              ВСТУП

Увазі читача пропонується підручник «Туристичноресурсний потенціал території», присвячений вивченню та оцінці туристично-ресурного потенціалу території в контексті аналізу туристичних ресурсів – як провідної складової туристичного потенціалу території. Особливу увагу закцентовано на питаннях екологічної рівноваги при використанні туристичних ресурсів та забезпечення їхньої належної охорони. Підручник призначений для

студентів, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм». Вивчення цього курсу передбачене програмою у такому

обсязі: 32 годин лекцій, 32 годин - практичних і семінарських занять (загалом – 64 академічних години).

Важливим чинником розвитку туризму будь-якої території є наявність туристичного потенціалу. Цей термін

впродовж останніх років часто вживають в науковій літературі. Проте зрозуміти його конкретний зміст доволі

складно за відсутності загальноприйнятого професійного трактування. Тому вивчення низки лекційних тем та розуміння структурних складових туристично-ресурсного потенціалу, проведення практичних і семінарських занять дають змогу студентам детально ознайомитися з його змістовим наповненням через аналіз природних, історичних та соціально-економічних передумов розвитку туристичної індустрії в Україні. Аналіз методів комплексної оцінки потенціалу геотуристичних систем та аналіз геотуристичних аспектів ресурсного потенціалу бальнеологічних, кліматичних, водних, лісових, спелеоресурсів, суспільно-історичних надбань нашої держави дасть змогу студентам глибше вивчити та зрозуміти актуальні і перспективні компоненти природи та історико-культурної спадщини України. Важливим є застосування прикладного (оціночного) підходу, що базується на практичному застосуванні існуючих методів оцінки туристичних ресурсів у відношенні конкретних територій.

Оптимальним варіантом вважаємо побудову навчальної дисципліни на основі поєднання теоретико-методологічного та оціночного підходів з обов’язковим використанням описових методів та ілюстративних матеріалів.

Найважливішим щодо цього є вивчення змісту базових

методів оцінки туристичних ресурсів та можливостей їхнього практичного застосування в регіональному та загальнодержавному аспектах.

Використовуючи матеріал підручника, студенти зможуть підготуватися до практично-семінарських занять з цілого блоку туристичних дисциплін, успішно здати заліки та іспити, грунтовно та структуровано написати курсові та кваліфікаційні роботи. У цьому допомагатиме

методичний апарат – контрольні запитання та завдання, бібліографічний список до кожної теми, ілюстрації тощо. Незважаючи на те, що представлений підручник призначено для студентів спеціальності «Туризм», він буде корисним та цікавим також для студентів інших спеціальностей: «Готельно-ресторанна справа», «Рекреація та спортивно-оздоровчий туризм», «Географія» тощо.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Туристично-ресурсний потенціал території : підручник. Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 534 с.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: підручник
  • Наявність: Є в наявності
  • 530 грн.


Рекомендовані товари

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти). Навчальний посібник. Мальська М.П., Бордун О.Ю, Антонюк Н.В. (Формат В5)

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти). Навчальний посібник. Мальська М.П., Бордун О.Ю, Антонюк Н.В. (Формат В5)

Мальська М.П., Бордун О.Ю., Антонюк Н.В. Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні асп..

430 грн.

Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с.

Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с.

Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Біло..

280 грн.

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА.  Навчальний посібник. Джинджоян В.В., Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. 2022 р. 231 ст.

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА. Навчальний посібник. Джинджоян В.В., Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. 2022 р. 231 ст.

Розглянуто питання щодо різноманіття туризму як унікального соціального явища і соціального інстит..

280 грн.

Активний туризм: теорія та практика : підручник. Мальська М.П., Гамкало М.З., Романів П.В.  Київ : Видавець ФОП Піча Ю.В., 2022. – 252 с.

Активний туризм: теорія та практика : підручник. Мальська М.П., Гамкало М.З., Романів П.В. Київ : Видавець ФОП Піча Ю.В., 2022. – 252 с.

      Підручник «Активний туризм: теорія та практика» містить системне викладення фу..

280 грн.

Екскурсологія : підручник. За заг. ред. доктора юридичних наук, професора, В.О. Негодченка. Київ : Каравела, 2023. 370 с.

Екскурсологія : підручник. За заг. ред. доктора юридичних наук, професора, В.О. Негодченка. Київ : Каравела, 2023. 370 с.

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання екскурсійного обслуговування. Висвітлено..

400 грн.

Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Маль- ська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с. Кольорова.

Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Маль- ська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с. Кольорова.

     Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, пр..

455 грн.

Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Маль- ська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с. Чорно-біла.

Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Маль- ська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с. Чорно-біла.

     Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, пр..

305 грн.

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти). Навчальний посібник. Мальська М.П., Бордун О.Ю, Антонюк Н.В. Кольорова.

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти). Навчальний посібник. Мальська М.П., Бордун О.Ю, Антонюк Н.В. Кольорова.

Мальська М.П., Бордун О.Ю., Антонюк Н.В. Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні асп..

530 грн.

Туристично-ресурсний потенціал території : підручник. Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 534 с.