• Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рек. ВР. НОВИНКА!	Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І.

     У посібнику у вигляді схем подано матеріал, необхідний для вивчення дисциплін «Історія зарубіжної культури», «Культурологія», «Світова культура та мистецтво». Розкрито зміст усіх теоретичних аспектів виникнення та розвитку культури, важливу роль відведено парадигмальному підходу до розуміння культурного контексту історичного поступу. Видання рекомендовано для студентів спеціальностей галузей знань «Культура і мистецтво», «Гуманітарні науки», а також тих, хто цікавиться теорією та історією культури.

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................9

Парадигмальна типологія культури.........................................10 Західна (євроамериканська) парадигма культури.......................11 Східна парадигма культури.....................................................12 Зміст поняття «культура» та його структура.............................13 Функції культури.................................................................14 Форми культури..................................................................15 Основні концепції походження культури..................................16 Культурний регіон................................................................17 Європейсько-північноамериканський культурний регіон.............18 Далекосхідний культурний регіон............................................19 Індійський культурний регіон.................................................20 Арабо-мусульманський культурний регіон................................21 Тропічно-африканський культурний регіон..............................22 Латиноамериканський культурний регіон.................................23

Ознаки появи культури й цивілізації ........................................24 Періодизація історії культури..................................................25 Види образотворчого мистецтва..............................................26 Жанри образотворчого мистецтва...........................................27 Архітектурні стилі.................................................................28 Зародження та розвиток культури людства..............................29 Загальні риси первісної культури............................................30 Неолітична революція...........................................................31 Первісні вірування...............................................................32 Первісне мистецтво...............................................................33 Зародження писемності (етапи еволюції)..................................34 Особливості культури давніх цивілізацій.................................35 Культура стародавнього Єгипту.............................................36 Особливості давньоєгипетської культури.................................37 Релігійні вірування єгиптян...................................................38 Єгипетська писемність і література.........................................39 Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва Єгипту.........40 Піраміди.............................................................................41 Образотворче мистецтво........................................................42 Наукова думка, етичні та естетичні уявлення єгиптян................43 Культура цивілізації Месопотамії............................................44 Мистецтво Месопотамії.........................................................45 Культура давнього Ізраїлю та Юдеї.........................................46 Юдаїзм...............................................................................47 Мистецтво давніх Ізраїлю та Юдеї..........................................48

3


Культура стародавнього Ірану................................................49 Зороастризм........................................................................50 Культура стародавньої Індії...................................................51 Етапи розвитку культури стародавньої Індії............................ 52 Культура Хараппі та Мохенджо-Даро......................................53 Арійський період у давньоіндійській культурі...........................54 Стратифікація індійського суспільства......................................55 Джайнізм............................................................................56 Буддизм..............................................................................57 Мистецтво стародавньої Індії.................................................58 Культура стародавнього Китаю..............................................59 Особливості китайської культури...........................................60 Конфуціанство.....................................................................61 Даосизм..............................................................................62 Легізм.................................................................................63 Мистецтво стародавнього Китаю............................................64 Наукові відкриття стародавнього Китаю.................................65 Культура стародавньої Японії................................................66 Синтоїзм.............................................................................67 Мистецтво стародавньої Японії...............................................68 Антична парадигма культури.................................................69 Характерні риси культурної парадигми античності.....................70 Періодизація історії культури давньогрецької цивілізації............71 Егейська доба в культурі Греції..............................................72 Культура героїчного періоду...................................................73 Література героїчного періоду................................................74 Культура архаїчного періоду..................................................75 Література архаїчного періоду................................................76 Ордерна система архаїчного періоду........................................77 Провідні типи грецьких храмів архаїчного періоду.....................78 Скульптура архаїчної доби.....................................................79 Кераміка.............................................................................80 Культура класичного періоду.................................................81 Створення давньогрецького театру.........................................82 Розвиток риторики...............................................................83 Інновації в архітектурі класичного періоду...............................84 Розвиток скульптури............................................................85 Живопис класичної доби........................................................86 Елліністичний етап...............................................................87 Розвиток наукових знань в епоху еллінізму..............................88 Архітектура еллінізму...........................................................89 Образотворче мистецтво елліністичного періоду........................90 Розвиток комедії..................................................................91

4


Періодизація культури давнього Риму.....................................92 Особливості формування культури давнього Риму.....................93 Етруський етап....................................................................94 Царський етап.....................................................................95 Етап Римської республіки......................................................96 Пантеон головних богів римлян..............................................97 Розвиток портретної скульптури.............................................98 Архітектура епохи республіки.................................................99 Інновації в архітектурі й будівництві епохи республіки.............100 Декоративне мистецтво.......................................................101 Особливості культури Римської імперії..................................102 Посилення культурного впливу країн Середземномор'я............103 Образотворче мистецтво Римської імперії...............................104 Архітектура доби імперії......................................................105 Римська література епохи імперії..........................................106 Розвиток наукових знань у стародавньому Римі.......................107 Культурна парадигма Середньовіччя......................................108 Характерні риси культурної парадигми Середньовіччя..............109 Особливості середньовічної культури....................................110 Світоглядні основи культури Середньовіччя...........................111 Особливості розвитку культури раннього Середньовіччя..........112 Вершини культури раннього Середньовіччя...........................113 Особливості розвитку культури зрілого Середньовіччя.............114 Специфіка культури соціальних верств Середньовіччя.............115 Середньовічна література.....................................................116 Розвиток освіти й науки в середні віки....................................117 Особливості розвитку музичного мистецтва............................118 Романський стиль в архітектурі.............................................119 Романський стиль в образотворчому мистецтві........................120 Готичний стиль в архітектурі Середньовіччя...........................121 Готичний стиль в образотворчому мистецтві...........................122 Культура Візантії................................................................123 Особливості культури Візантії...............................................124 Особливості політичного режиму Візантії...............................125 Філософсько-богословська думка Візантії...............................126 Візантійська література.......................................................127 Наука та освіта Візантії........................................................128 Музичне мистецтво Візантії...................................................129 Образотворче мистецтво й архітектура Візантії........................130 Візантійська архітектура......................................................131 Культура арабо-мусульманського сходу.................................132 Іслам – основа арабо-мусульманської культури.......................133 Розвиток наукових знань та освіти на арабському Сході...........134

5


Розвиток арабської літератури..............................................135 Віршовані форми арабської класичної поезії...........................136 Архітектура арабо-мусульманських країн...............................137 Образотворче мистецтво арабо-мусульманських країн..............138 Особливості декоративно-прикладного мистецтва....................139 Культурна парадигма Відродження.......................................140 Характерні риси культурної парадигми доби Відродження.........141 Періодизація історії культури Відродження, її особливості.........142 Гуманізм і антропоцентризм епохи Відродження......................143 Фундаментальні наукові відкриття.........................................144 Великі географічні відкриття................................................145 Італійський Проторенесанс...................................................146 Література Передвідродження...............................................147 Образотворче мистецтво Передвідродження............................148 Скульптура Передвідродження.............................................149 Особливості архітектури Передвідродження............................150 Ранній італійський Ренесанс (Кварточенто).............................151 Література Кварточенто......................................................152 Образотворче мистецтво Раннього Відродження......................153 Архітектура Раннього Ренесансу...........................................154 Високе італійське Відродження (Чінквеченто).........................155 Образотворче мистецтво Високого Відродження......................156 Живопис Високого Відродження............................................157 Архітектура Високого Відродження.......................................158 Пізнє італійське Відродження 30-і роки XVI – XVII ст. ...............159 Розвиток політичної думки та політичної системи....................160 Утопічно-соціалістичний напрямок філософської думки............161 Образотворче мистецтво......................................................162 Архітектура Пізнього Відродження........................................163 Культурний процес у Центральній та Північній Європі..............164 Напрями культурного розвитку.............................................165 Ренесанс у Нідерландах........................................................166 Живопис нідерландського Відродження..................................167 Архітектура Нідерландів......................................................168 Фламандська музика...........................................................169 Ренесанс у Німеччині...........................................................170 Живопис і графіка німецького Відродження............................171 Живопис німецького Відродження.........................................172 Французький Ренесанс.........................................................173 Література французького Відродження...................................174 Ренесанс в Іспанії................................................................175 Живопис іспанського Відродження........................................176 Іспанська література...........................................................177

6


Ренесанс в Англії................................................................178 Англійська література Відродження.......................................179 Культурна парадигма передмодерну......................................180 Характерні риси культурної парадигми передмодерну...............181 Бароко..............................................................................182 Живопис бароко..................................................................183 Живопис бароко II..............................................................184 Скульптура бароко.............................................................185 Особливості архітектури бароко............................................186 Музика бароко...................................................................187 Рококо..............................................................................188 Живопис рококо.................................................................189 Мистецтво салонів рококо....................................................190 Музичне мистецтво рококо...................................................191 Класицизм.........................................................................192 Епоха Просвітництва...........................................................193 Принципи культури Просвітництва.......................................194 Гуманізм культури Просвітництва........................................195 Особливості театрального мистецтва.....................................196 Література академічного класицизму.....................................197 Живопис академічного класицизму.......................................198 Скульптура академічного класицизму....................................199 Архітектура академічного класицизму....................................200 Музичне мистецтво.............................................................201 Європейський неокласицизм.................................................202 Особливості неокласицизму в живописі.................................203 Неокласицизм у літературі...................................................204 Архітектура неокласицизму..................................................205 Ампір................................................................................206 Ампір в образотворчому мистецтві........................................207 Ампір в архітектурі.............................................................208 Ампір в декоративно-прикладному мистецтві..........................209 Романтизм.........................................................................210 Принципи романтизму.........................................................211 Філософсько-світоглядні основи культури романтизму.............212 Романтизм в образотворчому мистецтві..................................213 Література романтизму........................................................214 Музика романтизму............................................................215 Реалізм..............................................................................216 Реалізм у літературі.............................................................217 Реалізм у живописі..............................................................218 Культурна парадигма модерну..............................................219 Основні філософсько-світоглядні константи культури модерну..220

7


Принципи модерністської культурної парадигми.....................221 Епоха модерну в мистецтві...................................................222 Натуралізм........................................................................223 Література натуралізму........................................................224 Натуралізм у живописі.........................................................225 Натуралізм у музиці............................................................226 Інноваційність і сцієнтизм раннього модерну...........................227 Імпресіонізм.......................................................................228

Імпресіонізм в образотворчому мистецтві...............................229 Імпресіонізм у музиці...........................................................230 Символізм.........................................................................231 Неокласицизм.....................................................................232 Постімпресіонізм................................................................233 Інноваційність і сцієнтизм зрілого модерну..............................234 Модернізм .........................................................................235 Експресіонізм.....................................................................236 Фовізм..............................................................................237 Акмеїзм.............................................................................238 Модерн..............................................................................239 Авангардизм......................................................................240 Кубізм...............................................................................241 Абстракціонізм...................................................................242 Футуризм...........................................................................243 Дадаїзм..............................................................................244 Імажинізм..........................................................................245 Конструктивізм..................................................................246 Сюрреалізм........................................................................247 Поп-арт.............................................................................248 Інноваційність і сцієнтизм пізнього модерну...........................249 Варіативна модель культурної парадигми постмодерну............250 Світоглядні основи культури постмодерну..............................251 Характерні риси культурної парадигми постмодерну...............252 Постмодернізм....................................................................253 Характерні риси постмодернізму як культурної доктрини.........254 Напрями мистецтва постмодернізму......................................255 Специфічні риси мистецтва постмодернізму............................256 Особливості літератури постмодернізму.................................257 Особливості музики постмодернізму.......................................258 Постмодернізм в образотворчому мистецтві............................259 Архітектура постмодернізму.................................................260

Література..........................................................................261

8


ВСТУП

Сучасна людина живе в умовах глобалізації світової цивілізації. Всі процеси, що відбуваються у світі, мають значення не лише для однієї країни, а й для всього людства. Глобальні комунікативні, інформаційні системи, банківсько-фінансові структури, транснаціональні корпорації впливають на всіх людей у всіх країнах. Економічні, екологічні, сировинні, фінансові кризи давно перестали носити регіональний характер і стали загальносвітовими проблемами. Сучасне людство може існувати, лише усвідомивши свою єдність, а також визнаючи за іншими народами і культурами право на своєрідність. При цьому поліваріантність світу не повинна розглядатися як підстава для ворожнечі й протистояння. Саме в цьому різноманітті містяться потенції множинних стратегій розвитку, що дозволяє розглядати світову культуру як діалог рівних партнерів, жоден із яких не володіє правом на абсолютну істину. Саме це робить вивчення дисципліни «Історія зарубіжної культури» особливо актуальним.

Пропонований навчальний посібник представляє світову культуру у схемах та ілюстраціях як діалог культурних парадигм, що приходять на зміну одна одній або співіснують у часі конкретно-історичної епохи. Стисла й надзвичайно сутнісна характеристика окремих періодів світової культури дозволяє виявити особливості європейського та східного менталітету.

Відповідно до загальної концепції курсу показано втілення світоглядних настанов різних епох у художній творчості та наукових пошуках дослідників. Зміна основних стилів, таких як архаїка і класика античності, візантійський, романський і готика, ренесанс, бароко, класицизм та інші – обґрунтовується з конкретно-історичних позицій. Головний акцент у висвітленні особливостей зарубіжної культури зроблено на парадигмальній зміні світобачення кожної епохи.

Представлення найвідоміших художніх творів, їхніх стилістичних особливостей, творчої манери митця дозволяє зв'язати загальні естетичні уявлення епохи зі специфікою та особливостями творчості окремих яскравих представників культури. При цьому схеми й ілюстрації максимально унаочнюють та структурують навчальний матеріал, а отже – сприяють його кращому засвоєнню.

Можливість ознайомитися з провідними досягненнями зарубіжної культури допоможе усвідомити основні цінності вітчизняної культури, пробудить гордість і повагу до її багатства, унікальності її мистецтва й одночасно дозволить зрозуміти її місце у світовому культурному розмаїтті, а також засвоїти всі досягнення людства в загальносвітовому контексті.

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рек. ВР. НОВИНКА! Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І.

  • Виробник: Каравела
  • Модель: посібник
  • Наявність: Є в наявності
  • 295 грн.


Рекомендовані товари

Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рек. ВР. НОВИНКА! Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев’янко Л. І.