• Історія України.  Навч. пос. 8-ме видання, виправл. і доповнене (Рек. МОН України) (періодизація по 2019 р.)	Світлична В.В. 408 с. 2022 р. т.

        Огляд історії України подано з позицій сучасної концепції вітчизняної історії відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють продуктивному засвоєнню матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. Вправи до кожного розділу дають можливість здійснювати самооцінювання та самоконтроль у процесі навчання. Запропоновано методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Історія України». Посібник містить плани семінарських занять із проблемними запитаннями для обговорення, збірник тестових завдань, критерії оцінки знань студентів за різними формами контролю. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів – учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ та всіх, хто цікавиться історією, прагне глибше пізнати минуле і сучасне нашого народу.

        ПЕРЕДМОВА

ПРИЙОМИ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОГО ЧИТАННЯ

ПРИЙОМИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1 МЛН. РР. ДО Н.Е. - IX СТ. Н.Е.)

2. ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ІХ-ХІV СТ.)

3. ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (XIV - ПЕРША ПОЛ. ХVІІ СТ.). ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА

4. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА (СЕР. XVII - КІН. XVIII СТ.)

5. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (КІН. XVIII - ПОЧ. XX СТ.)

Історія України. Навч. пос. 8-ме видання, виправл. і доповнене (Рек. МОН України) (періодизація по 2019 р.) Світлична В.В. 408 с. 2022 р. т.

  • 440 грн.


Рекомендовані товари

History of Ukraine. Навч. посібник. Рек. МОН України. /Алексєєв Ю.М./ 224 с. т. 2022 р.

History of Ukraine. Навч. посібник. Рек. МОН України. /Алексєєв Ю.М./ 224 с. т. 2022 р.

     Ця книга – спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси..

250 грн.

Історія України. Навч. пос. 8-ме видання, виправл. і доповнене (Рек. МОН України) (періодизація по 2019 р.) Світлична В.В. 408 с. 2022 р. т.